Insiktsarbete relaterat till en ny tillgänglighetsstrategi

25 Aug, 2022 to 25 Oct, 2022

Det finns ett övergripande behov av en konsultresurs för att kunna utföra insiktsarbete bland kundens användare:

1.Vilka behov har dom största användarna av våra öppna digitala gränssnitt/API och speciella extraktioner?

A. X

B. X

C. X

Motsvarande Bolagsverket kan hjälpa till med information om några av kundens kunder i kanaler som är relevanta för uppdraget.


2. I vilka sammanhang används information om företag? Saknas data eller tjänster? Vilka vinster kan användarna uppnå med hjälp av vår data?


3. Vilka övergripande riktlinjer/behov påverkar marknaden och efterfrågan på vår data?

Kompetenskrav för konsulten

• Relevant utbildning från högskola eller universitet

• Konsulterna måste tala och skriva mycket bra norska. Goda skriftliga formuleringsfärdigheter är mycket viktiga.

• Relevant erfarenhet från liknande uppdrag/arbete inom offentlig förvaltning.

• Goda kunskaper om tillgänglighetstjänster.

• God erfarenhet och kunskap i att planera både enkla och mer omfattande användarinsikter, såsom användarundersökning och intervju, samt att analysera sådana insikter.

Plats:

Hemmakontor/leverantörs arbetsplats. En resa till kundens kontor med en varaktighet på upp till 2 dagar kan bli aktuellt.