Java utvecklare medelnivå

15 Aug, 2022 to 31 Dec, 2022
Solna, Sweden

2 backend-utvecklare, en till vardera team. Vi arbetar i Java, Kotlin, AWS, Kubernetes, JavaScript, Linux, and Microservices. Bra om man har några års erfarenhet av back-end-utveckling i dessa tekniker men behöver inte vara super-senior. Men jag ser gärna att man har arbetat agilt/scrum och gärna i ett DevOps-team.


Arbetet kan utföras delvis remote och delvis på plats i Solna