Akivarie e-arkiv

30 May, 2022 to 30 Jun, 2023
Sundsvall, Sverige

CSN i Sundsvall söker en Arkivarie e-arkiv


Konsulten ska:

• ha högskoleutbildning inom arkivvetenskap med minst 60 poäng eller motsvarande utbildning på högre nivå,

• ha erfarenhet av projektledande roll eller liknade ledande roll vid införande av system eller funktioner i system någon gång under de senaste sju åren,

• ha erfarenhet av att arbetat med arkivering av elektroniska handlingar och e-arkiv (system för bevarande) enligt Riksarkivets föreskrifter om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1–2,

• ha generella kunskaper i tillämpning av Riksarkivets regelverk om hantering av elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1–2,

• kunna skriva och tala flytande svenska.


Leverantören ska som bevis på att ovanstående krav är uppfyllda tydliggöra detta i konsultprofilen/CV på svenska.


För mer info, kolla bifogat dokument.