Förstudieledare

1 Feb, 2022 to 31 May, 2022

Förstudieledare med erfarenheter av:

• 800xA

• DCS:er av typ ABB AC450

• Historiksystem (BB SPH)

• Kamerasystemet - Bosch BVMS (analoga och digitala kameror)

• Inventering av behov för byte av hårdvara såsom DCS:er, I/O m.m. för kraftverket resp. hetvattendelen.

• Cybersecurity i OT-delen

• Framtagande av förslag på förbättring av HMI (Skärmar, operatörsmiljö m.m.).

• Uppgradering av kamerasystem

• Projekttidplan för upphandling och genomförande inkl. konsultkostnadsuppskattning

• Investeringsbudgetuppskattningar