Teknisk testare

Uppdragsbeskrivning;

Agil teknisk testare


Bakgrund

Kund i centrala Stockholm befinner sig i en spännande utvecklingsfas med olika utvecklingsprojekt samtidigt som det pågår ständigt förbättringsarbete inom förvaltningen.

Vi är i behov av en teknisk testare som kan hjälpa oss med både manuella förvaltningstester och att starta upp automatiska tester för att säkra våra värdedrivande flöden mot kund.


Uppdraget innefattar bland annat:

- Manuella tester

o Löpande tester i samband med uppdateringar av kundens olika system

▪ Testplanering

▪ Testunderhåll

▪ Utforskande tester

• Desktop + mobila enheter

o Regressionstester vid release (ett par gånger i månaden)

o Acceptanstest med deltagare från kundens IT och förvaltning


- Tekniska tester​

o Definiera testområden i kundens värdedrivande flöden som kan automatiseras.

o Skriva och genomföra automatiserade tester

▪ Ska köras i nuvarande .NET plattform

o Integrationstester, REST

o SQL


Det är meriterande om du har ISTQB certifiering

Personlighet:

För att trivas i rollen som teknisk testare hos oss är du en lagspelare med god förmåga att samarbeta med både verksamheten och utvecklare. Du kommunicerar på ett tydligt och bra sätt och har en stark analytisk förmåga. Vidare fattar du självständiga beslut, gör goda bedömningar och är en stark individuell bidragsgivare i teamet.Verktyg

- Visual studio

- .NET

- Octopus Deploy

- Selenium

- git

- Chrome Dev Tools

- MS SQL Server Management Studio

- Postman

- MS Remote Desktop

- JIRA / ConfluenceStart: februari. Uppdrag till sommaren med chans till förlängning