Fullstackutvecklare Java

1 Jan, 2022 to 30 Nov, 2022
Solna, Sverige

UPPDRAGSBESKRIVNING

Till ett av kundensmest prioriterade systemstöd avropar vi nu en erfaren systemförvaltare med väl utvecklad Javakompetens (fullstack).

Konsulten ska ha praktisk erfarenhet av systemförvaltning och ha flera års erfarenhet av att naturligt stödja, underhålla, vidareutveckla och tillgängliggöra systemstödet i linje med allmänt vedertagna förvaltningsmodeller.

Vi ser vidare att konsulten sedan tidigare är erfaren och trygg i att sätta sig in i nya verksamheter, kod och förvaltningsrutiner.

Arbetet består av bl.a. av förvaltning av befintligt register och vidareutveckling samt test av systemet. I arbetsuppgifterna ingår också systemadministration och dokumentation av både befintlig som ny funktionalitet.

Myndighetens referensarkitektur och även systemstödet i fråga bygger bland annat på Java 11 och senaste version av Angular (2+). Systemutveckling sker i Windows-miljö på Linux/Ubuntu-plattform.

Konsulten kan, om det bedöms nödvändigt, även komma att ingå i andra uppdrag.


OMFATTNING

Uppdrag: Systemutvecklare Java inom systemförvaltning

Stationeringsort: Kundens kontor i Solna eller Östersund. Närvaro på kontoret krävs.

Omfattning: 100%

Uppdragsperiod: 10 januari 2022 – 31 december 2022 med möjlighet för Kunden att förlänga avtalet med upp till 6 månader vid ett eller flera tillfällen. Avtalet kan vara giltigt som längst t.o.m. 30 juni 2023.


SKA-KRAV

Leverantören ska erbjuda en (1) konsult för uppdragets genomförande.

Den erbjudna konsulten ska ha:

Minst 5 års erfarenhet av systemutvecklingsarbete med Java (fullstack)

• Goda kunskaper och erfarenhet av arbete i regelstyrda verksamheter.

• Mycket god förmåga i svenska språket, tal och skrift.

• Mycket god kunskap gällande CI/CD, driftsättning Linux /Ubuntu-plattform

• Mycket god erfarenhet av MySQL alternativt MariaDB

Anbudsgivaren ska namnge utsedd konsult nedan och bifoga CV för denna. CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet. Nedan ska beskrivas hur vissa av ovan ställda ska-krav är uppfyllda.


BÖR-KRAV

Erbjuden konsult bör ha:

- Mycket god erfarenhet av Jenkins byggserver. Uppfyllt krav ger 20 kr i prisavdrag i utvärderingen.

- Mycket god erfarenhet av Angular och TypeScript. Uppfyllt krav ger 20 kr i prisavdrag i utvärderingen.

- Mycket god erfarenhet av arbeta i Springboot. Uppfyllt krav ger 30 kr i prisavdrag i utvärderingen.

- Mycket god erfarenhet av Groovy. Uppfyllt krav ger 30 kr i prisavdrag i utvärderingen.

- Mycket god erfarenhet av Grails. Uppfyllt krav ger 30 kr i prisavdrag i utvärderingen.

- Mycket god erfarenhet av Bash shell scripting Uppfyllt krav ger 40 kr i prisavdrag i utvärderingen.

- Mycket god erfarenhet av säkerhet i webbapplikationer. Uppfyllt krav ger 40 kr i prisavdrag i utvärderingen.


REFERENSUPPDRAG

Anbudsgivaren ska bifoga en beskrivning av ett (1) referensuppdrag som den erbjudna konsulten har utfört i rollen som Java-utvecklare inom systemförvaltning. Uppdraget ska ha omfattat minst 800timmar och ska ha utförts under de senaste tre (3) åren räknat från sista svarsdag.

För att kunna verifiera lämnade uppgifter ska kontaktuppgifter lämnas till beställaren av uppdragen. Referenterna bör vara vidtalade och vid eventuell kontakt från kunden kunna vitsorda att anbudsgivaren utfört uppdraget med avtalad kvalitet, inom angivna leveranstider och med god samarbetsförmåga för att referensuppdragen ska kunna godkännas.


PERSONLIGA EGENSKAPER

Stor vikt kommer att läggas vid konsultens personliga egenskaper lämpliga för uppdraget och myndigheten. Konsulten ska:

• vara självgående,

• vara prestigelös,

• vara lyhörd,

• vara noggrann,

• vara proaktiv samt

• ha god kommunikationsförmåga.


UNDERLAG ATT TA FRAM

- CV

- Motivera ska-krav

- Motivera bör-krav

- Referensuppdrag 1st

- Pris. Tak 640kr