Sytemutvecklare Nivå 3

17 Jan, 2022 to 1 Oct, 2023
Stockholm, Sverige

UPPDRAGSBEKSRIVNING

Konsulten kommer att arbeta med vidareutveckling och underhåll av Kundens applikation

Prisma ECM som bygger på en Platina-plattform med egna anpassningar samt integrationer mot

andra system. Prisma ECM förvaltas av avdelningen Forskningsfinansiering.

Prisma ECM stödjer verksamheten för forskningsfinansiering genom systemstöd för processerna

utlysning, ansökan, granskning, beslut, bidrag och återrapportering.

Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att:

• skapa och anpassa komponenter i Prismas ECM

• felsöka och buggrätta

• fånga användares/beställares krav/önskemål och översätta till funktionsbeskrivningar

• arbeta med ett agilt arbetssätt och delta i teamets möten

• planera i samarbete med Prismas förvaltningsledare

• göra egna tidsuppskattningar

• skapa och hantera ärenden i ärendehanteringssystemen

• dokumentera utvecklingsarbetet löpande

• skriva förvaltningsbar kod

• planera, förbereda och förbereda för driftsättningar

• delta i behovsutredningar


OMFATTNING

Placering: På plats i kundens lokaler och vid överenskomna tillfällen på distans.

Konsulten ska finnas tillgänglig senast: 2022-01-17.

Omfattning: 100% av heltidstjänst.

Uppdraget beräknas avslutas: 2023-10-01 med option om ytterligare 1 år


SKA-KRAV

Kompetensnivå 3

Konsulten ska ha erfarenhet av arbete inom

följande kompetensområden:

• C#/.NET

• Platina

• JavaScript

• Bootstrap

• JQuery

• Reporting Services

• Transact-SQL

• SQL-Server

• Web Forms

• Visual Studio

• ha en akademisk examen eller motsvarande kompetens som bedöms likvärdig

• ha minst 5 års erfarenhet av utveckling av IT-system

• ha minst 4 års erfarenhet av Formpipe Platina

• ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vara van vid att presentera resultat i både tal och skrift

• kunna prioritera bland olika arbetsuppgifter, arbeta strukturerat, vara noggrann och ha en god känsla för service

• ha erfarenhet av systemutveckling

• kunna behärska både svenska och engelska, i tal och skrift.

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda och som bevis ska konsulten CV bifogas avropssvaret.

Kunden kommer att intervjua den offererade konsulten i syfte att verifiera konsultens uppgifter.


BÖR-KRAV

Konsulten bör ha minst 1 års erfarenhet av

följande kompetensområden:

• Entity Framework

• HTM HTML5/CSS3

• Platina version 10 eller högre

• Enhetstester

• IIS


TO DO

- CV

- Motivera ska-krav

- Motivera bör-krav

- Pris. Tak 720kr