Systemutvecklare Nivå 3

17 Jan, 2022 to 1 Oct, 2023
Stockholm, Sverige

UPPDRAGSBESKRIVNING

Konsulten kommer att arbeta med vidareutveckling och underhåll av kundensapplikation

Prisma Portal samt integrationer mot andra system. Prisma Portal förvaltas av avdelningen

Forskningsfinansiering. Prisma Portal stödjer verksamheten för

forskningsfinansiering genom systemstöd för processerna utlysning, ansökan, granskning, beslut,

bidrag och återrapportering.

Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att:

 • skapa och anpassa komponenter i Prismas Portal
 • felsöka och buggrätta
 • fånga användares/beställares krav/önskemål och översätta till funktionsbeskrivningar
 • arbeta med ett agilt arbetssätt och delta i teamets möten
 • planera i samarbete med Prismas förvaltningsledare
 • göra egna tidsuppskattningar
 • skapa och hantera ärenden i ärendehanteringssystemen
 • dokumentera utvecklingsarbetet löpande
 • skriva förvaltningsbar kod
 • planera, förbereda och förbereda för driftsättningar
 • delta i behovsutredningar
 • ta ansvar för nya lösningar utifrån ett systemarkitektur-perspektiv


OMFATTNING

Placering: På plats i kundenslokaler och vid överenskomna tillfällen på distans.

Konsulten ska finnas tillgänglig senast: 2022-01-17.

Omfattning: 100% av heltidstjänst.

Uppdraget beräknas avslutas: 2023-10-01 med option om ytterligare 1 år


SKA-KRAV

Kompetensnivå 3

Konsulten ska ha erfarenhet av arbete inom

följande kompetensområden:

 • .Net C#/Core
 • HTML5/CSS3
 • JavaScript
 • Transact-SQL
 • SQL-Server
 • Entity Framework
 • MVC
 • Web Forms
 • Visual Studio
 • Windows Communication
 • Foundation
 • ha en akademisk examen eller motsvarande kompetens som bedöms likvärdig
 • ha 5 års erfarenhet av utveckling avwebbportaler
 • ha kunskap om relevanta standarder och riktlinjer inom användbarhet, säkerhet och tillgänglighet för användargränssnitt i webbportaler
 • ha 4 års erfarenhet av frontend-utveckling
 • ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga
 • vara van vid att presentera resultat i både tal och skrift
 • kunna prioritera bland olika arbetsuppgifter, arbeta strukturerat, vara noggrann och ha en god känsla för service
 • kunna behärska både svenska och engelska, i tal och skrift.

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda och som bevis ska konsulten CV bifogas avropssvaret.

Kunden kommer att intervjua den offererade konsulten i syfte att verifiera konsultens uppgifter.


BÖR-KRAV

Konsulten bör ha minst 1 års erfarenhet av

följande kompetensområden:

• Angular

• Bootstrap

• Enhetstester

• Azure DevOps


TO DO

- CV

- Motivera ska-krav

- Motivera bör-krav

- Pris. Tak 720kr