Systemutvecklare Nivå 4

10 Jan, 2022 to 1 Oct, 2023
Stockholm, Sverige

UPPDRAGSBESKRIVNING

Konsulten kommer att arbeta med vidareutveckling och underhåll av kundens applikation

Prisma Portal samt integrationer mot andra system. Prisma Portal förvaltas av avdelningen

Forskningsfinansiering . Prisma Portal stödjer verksamheten för

forskningsfinansiering genom systemstöd för processerna utlysning, ansökan, granskning, beslut,

bidrag och återrapportering.

Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att:

• skapa och anpassa komponenter i Prismas Portal

• felsöka och buggrätta

• fånga användares/beställares krav/önskemål och översätta till funktionsbeskrivningar

• arbeta med ett agilt arbetssätt och delta i teamets möten

• planera i samarbete med Prismas förvaltningsledare

• göra egna tidsuppskattningar

• skapa och hantera ärenden i ärendehanteringssystemen

• dokumentera utvecklingsarbetet löpande

• skriva förvaltningsbar kod

• planera, förbereda och förbereda för driftsättningar

• delta i behovsutredningar

• ta ansvar för nya lösningar utifrån ett systemarkitektur-perspektiv


OMFATTNING

Placering: På plats i kundenslokaler och vid överenskomna tillfällen på distans.

Konsulten ska finnas tillgänglig senast 2022-01-10.

Omfattning: 100% av heltidstjänst.

Uppdraget beräknas avslutas: 2023-10-01 med option om ytterligare 1 år under förutsättning att

kunden förlänger ramavtalet.


SKA-KRAV

Kompetensnivå 4

Konsulten ska ha erfarenhet av arbete inom följande kompetensområden:

• .Net C#/Core

• HTML5/CSS3

• JavaScript

• Transact-SQL

• SQL-Server

• Entity Framework

• MVC

• Web Forms

• Visual Studio

• Windows Communication

Foundation

• ha en akademisk examen eller motsvarande kompetens som bedöms likvärdig

• ha minst 9 års erfarenhet av utveckling av webbportaler

• ha minst 4 års erfarenhet av arkitekturprinciper och riktlinjer kring standarder för portal-lösningar

• ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga

• vara van vid att presentera resultat i både tal och skrift

• kunna prioritera bland olika arbetsuppgifter, arbeta strukturerat, vara noggrann och ha en god känsla för service

• kunna behärska både svenska och engelska, i tal och skrift.

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda och som bevis ska konsulten CV bifogas avropssvaret.


BÖR-KRAV

Konsulten bör ha minst 1 års erfarenhet av

följande kompetensområden:

• Angular

• Bootstrap

• Enhetstester

• IIS

• Azure DevOps


UNDERLAG ATT TA FRAM

- CV

- Motivera ska-krav

- Motivera bör-krav

- Pris. Tak 800kr