EPUB3/XML

1 Dec, 2021 to 30 Jun, 2022
Malmö, Sverige

Hej,


Vi söker efter en konsult med kunskap om Epub3/xml för ett uppdrag hos en myndighet. Uppdraget kan i huvudsak genomföras på distans, men vid behov skall man infinna sig hos uppdragsgivaren i Malmö.


Kort om uppdraget;

Här är en beskrivning av kompetensen som behövs:


Konsult inom epub3/xml.


Ska-krav:

Mycket god formatkunskap XML

Mycket god formatkunskap Epub3

Erfarenhet och kunskap av arbete med utveckling av medieformat


Bör-krav:

Mycket god kunskap om uppmärkning av publicerad litteratur

Erfarenhet och kunskap om produktion av e-böcker

Erfarenhet och kunskap om synkronisering av olika mediafiler i e-böcker


Uppdraget bör startas upp omgående och förväntas pågå till och med sommaren 2022