Uppdragsledare - Marknadsundersökning standardsystem för uppgiftshantering!

25 Oct, 2021 to 30 Nov, 2021

Kunden, vilken i detta fall avser en myndighet, är inne i ett skede att effektivisera processen för behandling av uppgifter. Det innebärbl.a. planering inför behandling av uppgifter, tillhörande beslutsprocess för behandling av uppgifter, förvaltning av uppgiftsamlingar samt att hantera inhämtande, lagring och utlämnade av data.


Myndigheten söker nu en erfaren uppdragsledare som utifrån myndighetens behov ska

identifiera och utvärdera, på marknaden förekommande standardsystem i syfte för myndigheten att

ska säkra god överblick över sina uppgiftssamlingar, dess metadata samt uppfyllnad av krav enligt

GDPR.

Uppdraget kan även komma att utvidgas till att inbegripa andra lämpliga uppdrag inom it-område


Stationeringsort: Solna/Östersund, närvaro på kontoret delar av uppdraget.

Omfattning: 100%, ca 160 timmar

Övrigt option på förlängning upp till 6 månader


Den erbjudna konsulten SKA HA:

***********************************

• Mycket god erfarenhet att för regelstyrda verksamheters räkning identifiera, utvärdera och

dokumentera standardsystem.

•Mycket god marknadskännedom inom området för standardsystem för behandling av

uppgifter/data, datalagring och metadata.

• Mycket god kunskap inom området för GDPR, förvaltnings- och arkivlagen

• Mycket god förmåga i svenska språket, tal och skrift.


Den erbjudna konsulten BÖR HA:

************

* Mycket god erfarenhet att identifiera och utvärdera systemlösningar kring behandling av

känsliga personuppgifter.

* Goda kunskaper i offentlig upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom it-supportområdet.


TVÅ REFERENSUPPDRAG

**************************

Till anbudet ska bifogas två (2) beskrivningar av referensuppdrag utförda av erbjuden konsult inom

liknande uppdrag och roll som omfattat minst 100 timmar vardera och som ska ha utförts under de senaste tre åren

- I ett av referensuppdragen ska den erbjudna konsulten ha lett ett uppdrag där dennes

marknadskännedom inom standardsystem för behandling av uppgifter/data, datalagring och

metadata varit en avgörande faktor för uppdragets resultat.

- I det andra referensuppdraget ska den erbjudna konsulten ha lett ett uppdrag inom området för

GDPR, förvaltnings- och arkivlagen.

För att kunna verifiera lämnade uppgifter ska kontaktuppgifter lämnas till beställaren av uppdragen.