Testspecialist för updrag inom E-hälsa!

15 Nov, 2021 to 31 Oct, 2022
Kalmar, Sverige

Vi söker nu någon med minst tre (3) års erfarenhet av att designa, implementera och exekvera tester för

system utan grafiskt gränssnitt (t.ex. tjänstebaserad plattform, back-end tester).

Minst ett (1) år av arbetslivserfarenheten som är förvärvad någon gång under den

senaste treårsperioden samt minst tre (3) års erfarenhet av SQL för validering av tester i databas.


Uppdraget kan bestå bland annat av följande uppgifter:

• Designa, implementera och exekvera tester för REST och SOAP-tjänster

• Designa, implementera och utföra tester för system med grafiskt gränssnitt

• Uppdatera och skapa nya automatiserade tester som körs i CI-pipeline

(Continuos integration)

• Delta i agilt arbete