Testare

3 Jan, 2022 to 31 Dec, 2023
Sundsvall, Sverige

CSN:s arbete med projektet Omställningsstudiestöd (ett helt nytt studiestöd som ska möjliggöra studier för vuxna för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden), är i behov av en Senior Testare. Uppdraget kommer bland annat innebära att:


• Granska och analysera krav ur ett testperspektiv,

• Planera, genomföra och prioritera testarbetet,

• Skapa testfall, testscript och testdata,

• Skapa script för automatiserade tester,

• Koppla testfall, testscript till krav,

• Genomföra icke funktionella tester,

• Rapportera progress, fel/avvikelser,

• Felsökning och justering i samband med releasebyggen till olika testmiljöer,

• Hantera dokumentation (exempelvis teststrategi, testrapport),

• Ta fram metoder, riktlinjer och dokumentation för automatiserade tester inom projektet,

• Agera stöd och mentor inom automatiserad test till olika utvecklingsteam.


Uppdraget kan komma att innebära att utbilda andra Testare och Utvecklare inom projektet i automatiserad test. Uppdraget kan komma att innebära kompetensöverföring till egen personal på CSN.


Konsulten ska:

• Ha erfarenhet av att arbetat med test i minst 10 år,

• Ha erfarenhet av att skapa testfall/testscript och testdata samt genomfört tester,

• Ha erfarenhet av test i system där ekonomitransaktioner ingått (exempelvis inom bank, finans och områden såsom bokföring, ränteberäkningar, skuldhantering och liknande),

• Ha utbildning i testmetodik,

• Ha erfarenhet av att arbetat med Gherkin/Cucumber,

• Ha erfarenhet av att arbeta med Git,

• Ha erfarenhet av att arbetat med automatisering med hjälp av Jenkins,

• Ha erfarenhet av att arbetat med felsökning i loggar med hjälp av Splunk,

• Ha erfarenhet av att ha arbetat med systemutveckling och tester i Linuxmiljö,

• Ha erfarenhet av att arbetat agilt i större IT-organisation (minst 100 anställda på IT)

• Kunna skriva och tala flytande svenska.

Samtliga krav ska framgå av konsultprofil/CV.


Konsulten bör:

• Ha erfarenhet av att utfört icke funktionella tester så som prestandatester, lasttester och avbrottstester,

• Ha agerat stöd och mentor inom automatiserad test till olika utvecklingsteam,

• Ha erfarenhet av att arbetat med test i minst 10 år under de senaste 13 åren,

• Ha erfarenhet av att arbetat med testmiljöadministration,

• Ha erfarenhet av att arbetat med Subversion,

• Ha erfarenhet av att ha arbetat med utsökning och preparering av testdata i DB2 databaser,

• Ha erfarenhet av att planerat och genomfört utbildning för till exempel Testare,

• Ha erfarenhet av att arbetat med testautomatisering i Java minst 3 år under de senaste 5 åren,

• Ha erfarenhet av att ha arbetat med IBM Liberty.


Avtalstid:

2022-01-01 – 2023-12-31 med möjlighet till förlängning till och med 2024-12-31.


Placeringsort:

Konsulten ska vara på plats på CSN HK i Sundsvall, distansarbete kan medges på mindre tid vid vissa tillfällen i samråd med uppdragsgivaren.

Svarstid och svarssätt:

Vi ser fram emot er intresseanmälan senast 2021-10-14 kl. 12 innehållande:

- CV för föreslagen konsult

- Referensuppdrag

- Översikt över kravuppfyllnad ska-krav ja/nej samt översikt över uppfyllnad av bör-krav

- Information om när konsulten är tillgänglig ifrån