Processutvecklare - ERP-implementation (Dynamics)

27 Sep, 2021 to 28 Feb, 2022
Göteborg, Sverige

Vår kund har startat en större transformation för att möta deras kunds behov och morgondagens marknad. Vi söker nu en konsult som ska stödja deras implementation av en ny ERP-plattform.


Uppdragsbeskrivning:

Vi strävar efter att bli snabbare, flexiblare och mer responsiva gentemot vår föränderliga omvärld och våra kunders önskemål.

I vår digitaliseringsresa har vi bland annat implementeringen av en ny ERP-plattform i fokus. Kärnan i vår ERP-plattform är Microsoft Dynamics 365. För att utforma denna på ett sätt som stödjer vår framtida affär, börjar vi med en genomgripande verksamhets- & processanalys. I denna kommer våra processteam genomlysa våra coreprocesser, från design till kundmötet, med utgångspunkt i processramverket APQC.


Förväntat resultat av verksamhetsanalysen, som kommer ligga till grund för RFP, Blueprint och implementeringsprojektet:


– Processbeskrivningar: grafiska och textuella beskrivningar av framtida verksamhetsprocesser = de som skall implementeras i ERP-plattformen

– ”Pains”: förmågor som saknas eller hinder i processerna för att uppnå affärsmål

– Affärskritiska krav: förmågor/funktioner som måste finnas i ERP-plattformen och som är kritiska för att uppnå affärsmål. T ex repeterbarhet, hållbarhet osv.


Vi söker nu en konsult som kan bistå kärnteamet i att:

• Planera arbetet tillsammans med ERP-teamet

• Stödja processteamen i sitt arbete med att ta fram resultaten ovan

• Facilitera workshops och agera katalysator och inspiratör i processutvecklingen

• Dokumentera processer och övrigt som krävs för att leverera resultatet ovan


För att lyckas tror vi att konsulten i fråga behöver:

• Ha ett strategiskt sinne i kombination med ett pragmatiskt tänk och förståelse för vad som faktiskt går att omsätta i verkligheten

• Vara en coachande och entusiasmerande ledare

• God erfarenhet av praktisk processutveckling, gärna inom retail

• Ha arbetat med APQC eller liknande standardramverk

• Tidigare erfarenhet av ERP-implementering


Uppdraget beräknas vara mellan 80-100% med start asap, till och med februari.