Testautomatiserare & integrationstestare

Kund inom retail söker nu en testautomatiserare för att stärka upp QA organisationen.


Kund använder sig av Microsoft AX. Versionen R3 för tillfället som inte lämpar sig särskilt för testautomatisering tyvärr. Men de kommer byta till Dynamics 365 versionen framöver, så där kommer vi vara intresserade av testautomatisering. Framför allt med Microsofts Power Automate, och deras RSAT (Regression Suite Automation Tool).


Vidare så har kund under senaste året migrerat många av våra on-prem-integrationer till cloud-lösningar. Uteslutande MS Azure DevOps. Så mycket av testresursernas dagliga manuella testade innefattar att köra Logic Apps och se att integrationer fungerar som dom ska.


Erfarenhet av både testautomatisering mot ovan nämnda verktyg/tekniker/lösningar samt manuella integrationstester tester inom Azure Logic Apps är alltså viktigt för denna roll.


Engelsktalande är OK. Remote inom Sverige är OK.