Projektledare för införande av ny tjänst

30 Aug, 2021 to 30 Jun, 2022
Stockholm, Sverige

Projektledare för införande av ny tjänst. Följande kompetenser/erfarenheter är önskvärda:


"• Konsulten ska ha erfarenhet av införandeledning med fokus på samordning av olika projektstyrda utvecklings- och linjestyrda förändringsuppdrag.

• Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet från förändringsledningsprojekt.

• Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet av att arbeta med förändringsledning i omfattade projekt med fokus på verksamhetsutveckling och IT-utveckling.

• Konsulten ska ha erfarenhet av att sätta samman, hålla och dokumentera workshops.

• Konsulten skallha erfarenhet av arbete eller uppdrag inom statlig myndighet.