Informationsarkitekt

1 Sep, 2021 to 31 Dec, 2021
Stockholm, Sverige

Till vår kund söker vi en erfaren Informationsarkitekt.


Konsulten kommer att;


• Göra en GAP-analys kring vad som saknas inom området begrepps- och informationsmodellering hos kunden.

• Ta fram förslag på hur de ska arbeta med informations- och begreppsmodellering framåt. Hitta lämplig nivå, så att det blir förvaltningsbart och användbart i vardagen.

• Ta fram förslag på principer, riktlinjer och processer hur information ska hanteras.

• Påbörja uppbyggandet av vår informationsarkitektur genom deltagande i projekt och uppdrag.


Hör av er med CV, pris och tillgänglighet!


Allt gott!

Fredrik, Ecru