.NET utvecklare med erfarenhet i React.js

16 Aug, 2021 to 28 Feb, 2022
Stockholm, Sverige

Kunden söker utvecklare till sitt analysteam där du kommer hjälpa till med att utveckla deras produkter och verktyg för att analysera intäkts- och kostnadsdata. Intresse eller erfarenhet av affärsinformation eller datavisualisering är ett plus, men krävs inte.