Projektledare inom PIM (remote)

21 Jun, 2021 to 30 Jun, 2022

Till kund i Stockholm söker vi nu efter en PIM-ansvarig.


Om tjänsten

E-handeln hos kunden har vuxit kraftigt de senaste åren och utgör nu en stor del av den totala försäljningen. Den digitala affären består av över 50 000 artiklar. En avgörande faktor för att detta ska fungera friktionsfritt är att all produktdata är i ordning och katalogiserad. PIM, Product Data Management, är det som utgör navet för att möjliggöra detta.

För att ge kunderna den bästa köpupplevelsen utvecklar nu kunden en ny PIM-plattform. Som ansvarig för detta kommer du vara delaktig i att driva vidare implementeringsarbetet av PIM-plattformen.

Du kommer att vara applikationsägare för PIM, samt inneha övergripande ansvar PIM-hantering. Du kommer även att se till att informationsinnehållet och datamodellen är konsekvent samt att den utvecklas och fungerar i alla kanaler.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Förvalta och sätta upp samtliga kanaler med produkter och erbjudanden. Detta tillsammans med produktkoordinatorer.

• Kontakt med sälj- och marknadsavdelningen. Fånga upp önskemål samt behov som sedan ska analyseras och prioriteras.

• Översätta affärskrav till funktionskrav. Detta för underlag till utveckling.

• Nära samarbete med IT-avdelningen.


Din profil

Du är väl förtrogen med PIM-system och har troligtvis arbetat i en liknande befattning.

Du har gedigen erfarenhet av projektledning och även kunskaper inom MDM (Master data Management)

Som person är du ansvarstagande och tar egna initiativ. Du är även kreativ och hittar nya lösningar för att utveckla verksamheten.


Start: ASAP

Längd: 6 månader (med möjlighet till förlängning).

Ort: Stockholm, men remote är OK.