Accessibilitykonsult

Stockholm, Sverige

Accessibility-konsult


Vad jag letar efter är någon som prickar in minst två av dessa kompetenser:


* Projektledare eller Product Manager


* Accessibility: Tolka guidelines till konkreta förbättringsförslag


* Accessibility: Frontend best practices


* Accessibility: Design best practices