Tech Lead (Java, AWS, Python, CI/CD)

31 May, 2021 to 31 May, 2022
Stockholm, Sverige

Beskrivning av uppdraget:

Vi skalar upp med ett nytt DevOps team och söker därför en Tech Lead som kan modern utveckling, främst i Java och Python samt AWS och Serverless. Teamet skall initialt arbeta med anropsstyrd trafik, vi bygger ett system där vi som kunder och resenärer kan beställa busstrafik som inte går i reguljär trafik. Sedan fortsätter vi med andra spännande (greenfield) lösningar för att förbättra kollektivtrafiken i regionen.

En Tech Lead är en senior utvecklare som jobbar hands on med utveckling men även med arkitektur och dess roadmap. Idag är det ett 15-tal team som jobbar med utveckling.

Idag jobbar vi på distans, efter pandemin är målet ca 50% på plats på kontoret i Stockholm. Dagar och tider på kontoret styrs efter behov av organisationen.


Start- och slutdatum:

Start: 2021-05-31

Slut: 2022-05-31


Exakt omfattning:

100% (Heltid – 40h/vecka)


Skallkrav:

Högskoleexamen eller högre i datorrelaterat område

Minst 7 års relevant arbetslivserfarenhet efter examen

Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling efter examen

Minst 2 års total dokumenterad erfarenhet av utveckling med Java.

Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att utveckla med Python

Minst 2 års erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer. (Maven, Asible, Jenkins, Bamboo etc.)

Minst 2 års erfarenhet att arbeta med AWS och molntekniker

Minst 2 års erfareneht av att jobba med Docker och containers.

Minst 1 år erfarenhet av att jobba med arkitektur


Bör-krav:

Minst 2 år erfarenhet att skapa integrationslösningar

Minst 1 års hands-on erfarenhet med att skapa Infrastructure as Code i Terraform

Minst 1 år dokumenterad arbetslivserfarenhet av Spring Boot eller motsvarande ramverk