Integrationsutvecklare

31 May, 2021 to 31 May, 2022
Stockholm, Sverige

Beskrivning av uppdraget:

Vi söker utvecklare till integrationsplattformsteamet. Syftet är att få ett enhetligt arbetssätt för att implementera integrationer genom processer, system och organisation för styrning och kontroll av integrationsarbetet.

Målet för uppdraget är att leverera integrationslösningar som supportar utvecklingsprojektens behov av nya lösningar samt möjligheten att drifta dessa.


Integrationsutvecklare skall:

• Ta fram design och utveckla integrationslösningar för olika projekt

• I samverkan med utvecklingsprojekten beskriva de informationsobjekt som skall utbytas.

• Identifiera lämpliga överföringsprotokoll

• Ta fram mappningsspecifikation där så krävs.

• Stödja andra utvecklare i utvecklingsarbete av integrationslösningar i MuleSoft-plattformen och MuleSofts API Management.


Till sin hjälp har vi tillsammans med teamet befintliga IT- och integrationsarkitekter, kravanalytiker och specialister i respektive utvecklingsprojekt. Teamet rapporterar till ansvarige Produktägaren som också kommer att styra och prioritera inkommande uppdrag.

Idag jobbar vi på distans, efter pandemin är målet ca 50% på plats på kontoret i Stockholm. Dagar och tider på kontoret styrs efter behov av organisationen.


Start- och slutdatum

Start: 2021-05-31

Slut: 2022-05-31


Exakt omfattning

100% (Heltid – 40h/vecka)


Skallkrav:

  • Högskoleexamen, Civilingenjörsexamen eller högre i datorrelaterat område
  • Minst 3 års relevant arbetserfarenhet efter examen
  • Minst 1 års arbetslivserfarenhet av design och utveckling av integrationer i en integrationsplattform de senaste 3 åren.

T.ex AnyPoint, Biztalk, Message broker, Tibco API & integration, AWS gateway, WSO2, Apache servicemix

  • Minst 1 år med arbete inom design och utveckling av HTTP REST API-er med RAML eller Swagger
  • Minst 1 års arbete i agil form i agila utvecklingsprocesser
  • Minst 1 års arbetslivserfarenhet av programmering med Java de senaste 3 åren


Bör-krav:

  • Minst 1 års arbetslivaerfarenhet av integrationsdesign och integrationsutveckling i AnyPoint plattformt.