LOU Upphandlare Stockholms Serviceförvaltning

10 May, 2021 to 31 Dec, 2021
Stockholm, Sverige

Hej!

Är du en rutinerad LUO-are och intresserad att bli anställd hos oss på Supply Chain Group?

OBS! Denna tjänst kräfer anställning hos oss därav kan vi inte ta in underkonsulter på denna roll!


Granska denna förfrågan till Serviceförvaltningens upphandlingsavdelning som genomför upphandlingar för hela Region Stockholms verksamheter.

Upphandlingarna genomförs i nära samarbete med Region Stockholms verksamheter


Uppdraget avser upphandlingar för varor och tjänster samt IT enligt LOU. För att ha rätt förutsättningar att lyckas med uppdraget är det viktigt att erbjuden Konsult har erfarenhet av varuupphandlingar med en större mängd positioner av artiklar och/eller tjänsteupphandlingar beroende på upphandlingsavdelningens aktuella behov.


Kompetenskrav:

Konsulten ska ha ansvarat för och genomfört minst sex (6) upphandlingar till offentlig sektor, under de senaste tre åren. Har någon av dessa genomförts inom Region Stockholm så ska dessa referenser ingå. Avser inte direktupphandlingar eller FKU:er.


Skallkrav

• Goda kunskaper i svenska språket, obehindrat i både tal och skrift.

• Grundutbildning lägst 3-årigt gymnasium eller motsvarande.

• God kunskap och dokumenterad relevant utbildning inom LOU.

• Ha arbetat som upphandlare eller upphandlingskonsult i minst 5 år och självständigt genomfört upphandlingar och hanterat hela upphandlingsprocessen.

• Erfarenhet och god kunskap av projektledning.

• Erfarenhet och god kunskap i elektroniska upphandlingssystem

• Goda kunskaper i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

• Erfarenhet av att agera stöd vid avtalsimplementering av minst en genomförd upphandling.

• Goda kunskaper i att använda Marcell TendSign

• Goda kunskaper i MS-Officepaketet


Välkommen till oss att arbeta med Region Stockholms verksamheter!