Windowsapplikationer (publicering, kodsignering, API:er)

10 May, 2021 to 30 Sep, 2021

Till kund inom EdTech söker vi nu efter en konsult med gedigna kunskaper inom windowsapplikationer.

Kunden har skapat och vidareutvecklar en plattform där elever ska kunna öppna upp provet. Systemet gör då att elevens andra enheter stängs av så att inga otillåtna medel kan användas under provtillfället.


Uppdraget:

Syftet är att få in en person som kan projektleda, lära ut och bygga vidare på applikationen. Handlar mycket om kodsignering, publicering och att sitta med operativsystemets (Windows) API:er. Uppfattas som rätt låg nivå i programmering, mestadels mixtra i Windows register för att stänga av enheten och göra det möjligt att toggla bland olika program. Appen är en skolprovsplattform som innebär att eleven inte kan gå in på nätet eller dylikt när man sätter igång provet.


Kompetens inom: Windowsapplikationer (publicering, kodsignering, API:er) och till viss del lite C++.