Java-utvecklare (Spring, Micro Services) - Remote

3 May, 2021 to 31 Dec, 2021

Till kund söker vi efter sociala backend-utvecklare med minst fyra års erfarenhet av utveckling inom Java och Spring-ramverket. Kompetens på Kotlin (backend helst) är önskvärd, men en önskan om att lära sig Kotlin kan vara fullgott om profilen i övrigt är en mycket god match.

God förmåga att arbeta enligt Scrum i team med flitiga kodgranskningar och många glada diskussioner om vad som är rätta lösningen och varför. Ingen prestige bör alltså läggas i att egna koden alltid är rätt.

En vilja att dela med sig av kunskap premieras också högt då teamet det berör kommer att ha flera utvecklare för upplärning på objektorienterad programmering och Kotlin.

Uppdragets längd är minst nio månader och upp till tre år, beroende på vilka vägval som sker i initiativets agila roadmap samt vilka rekryteringar som sker inom grupperingen.

Övriga intressanta kompetensområden:

- Microservices

- Eventdrivna lösningar

- Docker/openshift

- JSON/JSON-schema

- REST/Swagger/OpenAPI

- JMS/Solace

- Hibernate/SQL/Oracle

- Github/Drone

- Maven

- JIRA/Confluence


Kodprov som underlag till intervju kommer att begäras för intressanta kandidater. Personmatchning mot teamets övriga medlemmar är viktig och kommer att väga in i valet.


Start: Asap eller enligt överenskommelse

Remote är OK