Upphandlare indirekta tjänster/produkter

21 Apr, 2021 to 31 Dec, 2021
Stockholm, Sverige

Till en av våra kunder söker vi nu en senior inköpare för upphandling av fordon och servicebilar


Beskrivning:

Inköp av förmånsbilar/servicebilar och utvärdera samarbetspartner för administration rörande fordon.

Strukturera och skapa processer för inköp och administration rörande upphandling och hantering av fordon.


Advisor "second opinion" för upphandling av kontorstjänster samt inköp av IT-utrustning och arbetsplatsutrustning.