Fullstackutvecklare - .NET/Angular

From 5 May, 2021 without end date

KRAV:

- självgående utan hjälp i .NET 5 och C# samt Angular (helst 9 och upp).

- Azure DevOps, Azure, REST API, Mikrotjänstearkitektur, EF Core samt SQL


Start inom 30 dagar