.NET (5) Lead / Arkitekt

From 5 May, 2021 without end date
Stockholm, Sverige

Kunden söker en senior .NET-utvecklare som kan ta Lead och arkitekturansvar.

Skalbarhet är viktigt