Teknisk Development Manager - Stockholm

From 1 May, 2021 without end date

Teknisk Development Manager

Person som kan vara mellan verksamhet och utveckling erfaren av att bygga en app från start, kan prata och förstå design och utveckling (oavsett roll idag) och kan tala till Scrum mastern /utvecklarna.

En ideal person har byggt /arbetar med en hälsoapp/företag tidigare och vet vad användarna gillar och hur resan kan se ut.