Expertkonsult upphandling av digitala tjänster, nivå 5 - Adda inköpscentral (ADDA)

11857
19 Aug, 2024 to 31 Mar, 2025
Stockholm (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV


ROLL: Expertkonsult upphandling av digitala tjänster, nivå 5

Startdatum: senast 2024-08-19

Slutdatum: 2025-03-31

OPTION: 2025-09-30

STATIONERINGSORT: Uppdraget ska kunna genomföras på plats i Inköpscentralens lokaler i Stockholm i kombination med distansarbete (om så önskas)

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 50-75%


BESKRIVNING:


Uppdraget består huvudsakligen i att:

- Ge upphandlande myndigheter (kommuner och regioner) upphandlinsstöd avseende Säker digital kommunikation (SDK) från Addas DIS

- Driva frågor kopplat till SDK DISet som kommer från kommuner och regioner, exempelvis kring informationssäkerhet eller teknisk anslutning

- Förbättra stödmaterial och mallar kopplat till DISet för SDK

- Bistå i att driva förstudie av nationell upphandling av ekonomisystem tillsammans med upphandlingsteamet, inkl att:

- Utreda behovsbilden hos kommuner och regioner, genomföra leverantörsdialoger, skapa och samverka med referensgrupp, skapa och samverka med en styrgrupp bestående av lämpliga beslutsfattare hos kommuner och regioner, analysera och föreslå slutsatser av förstudien inkl. strategiska vägval för kommande upphandling samt sammanställa en slutrapport

Offererad konsult får endast förekomma i ett avrop och respektive ramavtalsleverantör får lämna maximalt ett anbud vardera.


SKA-KRAV:


1. Offererad konsult ska ha erfarenhet av förstudie och genomförande av nationella upphandlingar av ramavtal eller DIS för minst två digitala tjänster

2. Offererad konsult ska ha erfarenhet av minst två upphandlingar (inkl kravställning) av tjänsten Säker digital kommunikation

BÖR-KRAV:


1. Projektledarerfarenhet

2. Erfarenhet av nationella upphandlingar av digitala tjänster (dvs där både kommuner, regioner och dess bolag är kunder) i form av ramavtal eller DIS

3. Erfarenhet av, och mycket god kunskap om, upphandling av tjänsten Säker digital kommunikation inkl. kravställning, tekniska aspekter och utvärderingsfrågor

4. Erfarenhet va och mycket god kunskap inom olika kravställningstekniker (funktionskrav m.m.) i upphandling av digitala tjänster samt om vad som är viktigt att tänka på när man utformar, avgränsar och paketerar en nationell upphandling i form av ramavtal eller DIS

5. Mycket god analytisk förmåga och erfarenhet av att ta fram förstudier avseende nationella upphandlingar av ramavtal eller DIS

6. God erfarenhet av förstudiearbete inom LOU genom att t.ex. utreda behovsbilden hos kommuner och regioner, genomföra leverantörsdialoger, skapa och samverka med referensgrupp, skapa och samverka med en styrgrupp bestående av lämpliga beslutsfattare hos kommuner och regioner, analysera och föreslå slutsatser av förstudien inkl. strategiska vägval för kommande upphandling samt sammanställa en slutrapport