Tekniker till Intern IT, nivå 5 - Inera AB (ADDA) - 2024070001

11852
1 Sep, 2024 to 1 Mar, 2025
Stockholm (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: FYLL I OCH BIFOGA "Bilaga 1 - Referensuppdrag_2024070001"


ROLL: Tekniker, nivå 5

I detta avrop efterfrågar vi en (1) konsult motsvarande en heltidsekvivalent (100%) eller två (2) konsulter (motsvarande en (1) heltidsekvivalent) som kompletterar varandra. I det fall två (2) konsulter offereras ska tydligt framgå hur konsulterna kompletterar varandra och vem som uppfyller vilka ställda ska-krav. I det fall två (2) konsulter offereras ska vardera konsults omfattning motsvara 50% av en heltidsekvivalent. I det fall endast (1) konsult offereras är omfattningen 100% av en heltidsekvivalent

Startdatum: 2024-09-01

Slutdatum: 2025-03-01

OPTION: 2026-03-01

STATIONERINGSORT: Observera att det i detta avrop förutsätts att konsulten kan infinna sig fysiskt på Ineras kontor i Stockholm.

PRIS.TAK: Fri prissättning.

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Intern it på Inera ansvarar för de tekniska funktioner och verktyg som behövs för en fungerande arbetsplats. Vi erbjuder också stöd för Ineras medarbetare med deras tekniska arbetsverktyg och stödsystem. Ineras interna IT-avdelning genomför kontinuerliga uppdateringar av sina klienter och system för en modern arbetsplats och för att hålla en bra IT-säkerhetsnivå på plats och i tid. Inera behöver även ha stöd med att utveckla och utbilda vår sektion kring säkerhet och hot och genomföra mentorskap för gruppen. Uppdraget kommer att utföras på plats för bland annat underhåll av befintlig nätuppkoppling samt kontinuerliga förbättringar som krävs för att möta verksamhetens behov.


Uppdragets arbetsuppgifter kan komma att förändras under uppdragstiden. Förändringar sker i dialog med konsulten och uppdragsgivaren. Konsulten (erna) kommer att arbeta som arbeta som tekniker inom dom interna driftmiljöerna. I rollen som tekniker kommer ingå minst:

• Stötta teamet med att hantera ärenden av användarstöd och därigenom stötta Ineras medarbetare. Ärendena till den här rollen är för det mesta av mer avancerad karaktär.

• Aktiv förvaltning av vår interna it- miljö och utrustning (hårdvara och mjukvara).

• Genomföra förändringsarbete för att proaktivt öka kvaliteten och säkerheten i system och tjänster.

• Effektivisera och automatisera repetitiva uppgifter i teamet och verksamheten

SKA-KRAV:


1. FYLL I OCH BIFOGA "Bilaga 1 - Referensuppdrag_2024070001"

2. Minst ha tre (3) års erfarenhet av Microsoft 365 Arkitektur

3. Minst ha fyra (4) års erfarenhet av Windows Server

4. minst haft ett (1) tidigare uppdrag inom vilken konsulten har arbetat med VMWare

5. minst ha tre (3) års erfarenhet av att ha arbetat i Linux (ubuntu)

6. Minst ha tre (3) års erfarenhet av att ha Automatiserat/effektiviserat processer med Powershell

7. Minst ha fyra (4) års erfarenhet av drift av nätverk (brandväggar, WiFi, VPN, DNS)

8. Minst ha två (2) års erfarenhet av Microsoft Defender

9. Minst ha två (2) års erfarenhet av Entra ID

10. Minst ha två (2) års erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet

11. minst haft två (2) års erfarenhet av arbetat med teknisk användarsupport

12. minst varit systemadministratör/administratör för Azure (IaaS/PaaS/SaaS)