Systemdesign och Python, minst nivå 4 - Chalmers Tekniska Högskola

11851
1 Sep, 2024 to 31 Dec, 2024
Göteborg (Onsite)

TO DO

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSER 2st.


ROLL: Systemutvecklare, minst nivå 4

Startdatum: 2024-09-01

Slutdatum: 2024-12-31

OPTION: Det är sannolikt att detta uppdrag sedan övergår i projektarbete under 2025 via FKU

STATIONERINGSORT: Hybrid - Sverige/GBG

PRIS.TAK: nivå 4: Enligt ök nivå 5: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Chalmers har ett komplext applikationslandskap, med flertalet integrationer som överför information mellan olika applikationer och system. Många av integrationerna hämtar sin information ur vår persondatamaster PDB - en applikation som har ett lokalt utvecklat API som liknar GraphQL i strukturen.

PDB behöver uppdateras för att möta nya behov:

· En allmän översyn av hela tjänsten för att identifiera områden som behöver refaktoreras eller där kodbasen kan förenklas.

· Rättighetsmodellen behöver uppdateras så att den stödjer mer detaljerad rättighetstilldelning. Rättighetsmodellen behöver vara utformad så att det är enkelt för administratörer att uppdatera rättigheter och för andra applikationer att använda sig av de inlagda rättigheterna. Prestandan behöver också vara god.

· Frontend för administratörer behöver skrivas om från grunden och renodlas så att den blir enklare och mer intuitiv för sällananvändare att använda.

· Översyn av de ingående komponenterna i PDB. Vilka bör ersättas med andra produkter för att minska andelen egenutvecklad kod?

Arbetet kommer att ske självständigt, med dagliga avstämningar med Chalmers egna utvecklare. Frågor kan ställas löpande via Teams eller genom att knacka på dörren om man är på plats.

Chalmers egna utvecklare arbetar med stor frihet under ansvar. Vi har få riktigt hårda arkitekturella regler. I uppdraget ingår att lämna förslag på god struktur i lösningen, med fokus på läsbarhet och framtida vidareutveckling.


Utöver teknisk expertis, värderar vi följande personliga egenskaper och förmågor hos konsulten:

· Stark analytisk förmåga och problemlösningsförmåga.

· Utmärkt självständighet i arbetet men även förmåga att samarbeta tätt med Chalmers utvecklingsteam.

· God kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

· Förmåga att arbeta agilt och flexibelt, med en adaptiv inställning till förändrade förutsättningar och krav.

· En pedagogisk förmåga att förklara och motivera tekniska beslut och designval till icke-tekniska stakeholders.

· En proaktiv inställning till att ställa frågor och söka information för att snabbt komma in i projektets sammanhang och mål.


SKA-KRAV:


1. senior systemutvecklare med gedigen erfarenhet av systemdesign

2. och Python, för att delta i en översyn och vidareutveckling av vår persondatamaster PDB.

3. Minst 2 olika referenser som styrker att kandidaten uppfyller de krav som ställts under avsnittet ”Erfarenhet och kunskaper” ska bifogas till avropssvaret.

Referenserna kommer att ingå i bedömningen för att avgöra om kandidaten uppfyller ställda krav.


BÖR-KRAV:


1. Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling med Python i komplexa applikationslandskap.

2. Erfarenhet av att arbeta inom stora komplexa organisationer med många stakeholders.

3. Stark kompetens inom systemdesign och optimering av API, gärna med erfarenhet av GraphQL eller liknande frågespråk.

4. Erfarenhet av att arbeta med rättighetsmodeller och säkerhetsmekanismer i stora system.

5. Eventuellt, kunskap i frontend-utveckling, särskilt med ramverk som är relevanta för skapande av administrativa gränssnitt.

6. Erfarenhet av att genomföra tekniska översyner och refaktorering av befintlig kod för att förbättra prestanda och underhållbarhet.

7. Förmåga att identifiera och integrera tredjepartsprodukter som kan ersätta egenutvecklade lösningar för att effektivisera och förenkla systemarkitekturen.