Applikationsförvaltare av Nationella tjänsteplattformen, nivå 4 - Inera AB (ADDA) - 2024070003

11839
1 Sep, 2024 to 1 Mar, 2025
Stockholm (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV


ROLL: Applikationsförvaltare, nivå 4

Startdatum: 2024-09-01

Slutdatum: 2025-03-01

OPTION: 2025-09-01

STATIONERINGSORT: Kommunikation ska ske kontinuerligt och veckovisa avstämningar sker antingen digitalt eller på plats i Ineras lokaler i Stockholm. Konsulten förväntas infinna sig på plats i Ineras lokaler i Stockholm minst två (2) dagar i veckan. Uppdraget ska med kort varsel, utföras på plats i Stockholm. Av säkerhetstekniska skäl måste konsulten vara placerad inom EU/EES. Verksamhetskrav är att kunna uttrycka sig i svenska i både tal och skrift.

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Uppdragets arbetsuppgifter kan komma att förändras under uppdragstiden. Förändringar sker i dialog med konsulten och uppdragsgivaren. Konsulten kommer att arbeta i rollen som applikationsförvaltare för den nationella tjänsteplattformen. Den nationella tjänsteplattformen är det tekniska gränssnittet för de kunder som ansluter till Ineras etjänster. Anslutningen till den nationella tjänsteplattformen är alltså den tekniska delen av kundernas anslutning till Ineras e-tjänster. All information som utbyts mellan kundernas system och Ineras etjänster går via den nationella tjänsteplattformen, så arbetet med den nationella tjänsteplattformen handlar alltså om systemintegration över organisationsgränser. Applikationsförvaltningen för den nationella tjänsteplattformen är idag organiserad med kundtjänst som första linjen, ett team på fyra personer som arbetar i andra linjen och ett utvecklingsteam på sju personer som arbetar med utveckling och som samtidigt utgör tredje linjen. Konsulten ska ingå i andra linjen men samtidigt vara drivande i arbetet med att effektivisera vårt arbetssätt i hela applikationsförvaltningen, dock inte omfattande hur vi bedriver utvecklingsarbetet. I rollen som applikationsförvaltare för den nationella tjänsteplattformen ingår följande: Arbeta i andra linjens team med att hantera ärenden

• Vägleda kunder i deras arbete med att ansluta till den nationella tjänsteplattformen. Ansluta kund genom att mata in kundens uppgifter i adresseringskatalog etc. via grafiskt användargränssnitt.

• Tillsammans med kund och/eller personal från Ineras övriga tjänster felsöka anslutningar på övergripande nivå för att avgöra om ärendet ska vidare till tredje linjen för djupare teknisk analys. •

• Aktivt driva och delta i arbete med att effektivisera vårt arbetssätt med applikationsförvaltningen. Det omfattar bland annat lämplig organisation och ansvarsfördelning samt rutiner och verktygsstöd. •

• Delta i kundgrupper där representanter från Sveriges regioner deltar.


SKA-KRAV:


1. Minst ha fem (5) års erfarenhet av att arbeta med applikationsförvaltning

2. Minst ha tre (3) års erfarenhet av leda applikationsförvaltning

3. Minst haft ett (1) tidigare uppdrag inom vilken konsulten har ansvarat för att utforma eller effektiviserat arbetet med applikationsförvaltning

4. Minst ha tre (3) års erfarenhet av arbete som omfattar täta kontakter med interna eller externa kunder