Delprojektledare Teknik, nivå 3 - Region Gävleborg - RS 2024/1837

11837
12 Aug, 2024 to 12 Mar, 2025
Gävle (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

REFERENSUPPDRAG!


ROLL: Delprojektledare Teknik, nivå 3

Startdatum: 2024-08-12

Slutdatum: 2025-03-12

OPTION: 2026-03-12

STATIONERINGSORT: Valfri. Arbete på plats i Gävle förekommer men omfattningen planeras i samråd med ansvarig projektledare.

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Införandet av Cosmic är planerat att ske vecka 3 2025. Under 2024 kommer FVIS Programmet i Region Gävleborg jobba med regionala anpassningar och här ska Delprojekt Teknik bidra till att bibehålla och förbättra funktionalitet, stöd för mobilitet, möjliggöra interoperabilitet mot kringliggande tjänster och system samt ansvara för den maskinella migreringen som planeras under hösten. I programmet efterfrågas en delprojektledare med stor erfarenhet från liknande arbeten/projekt. Inom ramen för projektet Teknisk Etablering söker vi nu en delprojektledare som leder och samordnar arbetet.


I rollen delprojektledare ingår att:

• Genomföra delprojektet med resultat inom ramarna för direktiv och projektplan (eller motsvarande) samt enligt krav- och lösningsbeskrivning

• Att stödja teamens förmåga till leverans genom att aktivt vara en del av diskussion, lösningsutformning och dokumentation

• Ansvara för relevant dokumentation från teamen på identifierande förändringar gällande arbetssätt och rutiner enligt processen

• Agera engagerat och entusiasmerande för regionens framdrift och framgång.

• Rapportera till projektledaren Leda och samordna samt aktivt delta i arbetet att leverera överenskommet leveransobjekt, med resultat inom ramarna för projektdirektiv

• Bidra till riskidentifiering och eliminering inom projektet

• Föreslå förändring av leveransteamet avseende innehåll och kvalitet

• Lyfta resursbehov för leveransteamet till ansvarig delprojektledare

• Detaljplanera och följa upp arbetet i leveransteamet

• Säkerställa att erforderlig dokumentation tas fram

• Säkerställa överlämning av resultatet från delprojekt till mottagande part


SKA-KRAV:


1. Ska ha genomfört och avslutat adekvat högskole- eller universitetsutbildning eller motsvarande.

2. Ska ha genomfört och avslutat adekvat projektledningsutbildning.

3. Dokumenterade tekniska kunskaper inom området infrastruktur, migrering samt klienthantering.

4. Erfarenhet av att leda team i olika konstellationer, t.ex. Tvärfunktionella team.

5. Erbjuden konsult ska behärska svenska i både tal och skrift.

6. Erbjuden konsult ska ha under minst 3 år självständigt genomfört flera uppdrag inom aktuellt delområde.

7. Nivå 3:

Kunskap - Relevant utbildning eller motsvarande kombinerat med expertkompetens inom offererat område.

Erfarenhet - Har deltagit i komplexa uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.

Ledning - Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattningar inom sitt område (om relevant för rollen/uppdraget).

Självständighet - Mycket stor.

8. ska ange en (1) stycken referensuppdrag som kan styrka att ovannämnd krav på kompetens för efterfrågad konsult uppfylls enligt punkt 2.2.2 Kompetens. Regionen kan komma att kontakta angivna referenter för att styrka att kraven uppfylls. Leverantören svarar för att referenten är informerad om förutsättningarna för referenstagningen och att referenten är beredd att styrka de uppgifter som Leverantören lämnar i anbudet.:

a. Organisation och roll

b. Namn och efternamn på referenten

c. E-postadress till referenten

d. Telefonnummer till referenten

9. Ange startdatum för offererad konsult


BÖR-KRAV:


1. Erfarenhet av att ha deltagit i eller drivit utvecklingsarbete/projekt inom Hälso- och sjukvården.

2. Erfarenhet av att ha arbetat med Cambios produktportfölj.

3. Erfarenhet av arbete inom Sussa samverkan.

4. Erfarenhet att genomföra maskinell migrering