Specialist SDK med arkitektbakgrund, nivå 3 - DIGG - 2024-4509

11836
1 Nov, 2024 to 31 Oct, 2025
Stockholm (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- FYLL I OCH BIFOGA Bilaga Erfarenhet Specialist SDK m arkitektbakgr. dnr 2024-4509

- FYLL I OCH BIFOGA Förteckning underleverantörer


ROLL: Specialist SDK med arkitektbakgrund, nivå 3

Startdatum: 2024-11-01

Slutdatum: 2025-10-31

OPTION: 2026-10-31

STATIONERINGSORT: Arbete kan ske på distans, men en dag per vecka ska ske på Diggs kontor i Sundsvall eller Stockholm. Konsulten ska dessutom vara beredd att delta vid fysiska möten både i Sundsvall och i Stockholm när verksamheten så kräver.

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Konsulten ska utföra följande arbetsuppgifter:

Ge teknisk rådgivning vid anslutning av organisationer till SDK (myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer), samt delta i utforskande arbeten inför anslutning.

Förvalta ramverk/regelverk och tekniska specifikationer för SDK.

Fånga tekniska behov från deltagarorganisationer och privata aktörer som erbjuder lösningar för SDK samt säkerställa att behoven realiseras på ett bra sätt inom SDK.

Samverka med privata aktörer som erbjuder lösningar för att ansluta till SDK.

Samverka med offentliga aktörer som vill använda SDK.


Detta uppdrag kräver säkerhetsskyddsavtal nivå tre (3), där konsultens säkerhetsklass är två (2). Digg har med anledning av detta följande krav på leveransen; Säkerhetsklass 2 innebär att såväl konsult som dennes eventuella partner kontrolleras av SÄPO. Leverans av konsulttjänster ska ske inom Sveriges gränser, om inte annat överenskommits. Utrustning från Digg ska användas, annan utrustning medges inte, om inte annat överenskommits. Konsult ska vara svensk medborgare och anbudsgivare ansvarar för att offererad konsult klarar en säkerhetsprövning.


SKA-KRAV:


1. Konsulten e-postadress för eventuell intervju

2. Kompetensnivå 3

Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll

Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp

Självständighet – kan arbeta självständigt

3. a) Ha erfarenhet av att arbeta som arkitekt inom IT-området.

4. b) Ha erfarenhet av förvaltning och utveckling av digitala tjänster.

5. c) Ha kunskap om hur rättsliga och informationssäkerhetsmässiga krav kan påverka en verksamhet och ett ITsystem.

6. d) Ha erfarenhet av att förvalta ramverk, regler och tekniska specifikationer kopplat till infrastrukturen SDK.

7. e) Ha teknisk kunskap om arkitektur, komponenter och infrastruktur för SDK.

8. f) Ha god förmåga att kommunicera tekniska idéer och lösningar på ett begripligt sätt för icke-tekniska teammedlemmar och deltagare/leverantörer.

9. g) Ha god samarbetsförmåga.


BÖR-KRAV:


1. h) Ha erfarenhet av att arbeta med agil utveckling i projekt.

2. i) Ha erfarenhet av att arbeta med infrastruktur inom svensk offentlig förvaltning under de tre senaste åren.

3. j) Ha erfarenhet av att ha arbetat med ramverket/byggblocket för eDelivery.