Koncernredovisningschef för större koncern – Stockholm

11835
12 Aug, 2024 to 28 Feb, 2025
Stockholm (Onsite)

Vi söker nu för kunds räkning i Stockholm en erfaren Ekonomichef som vill arbeta i en koncern som värdesätter driv och professionalism. I rollen som koncernredovisningschef kommer ditt verksamhetsområde inbegripa uppföljning av koncernbolagen och stöd till dessa i alla typer av frågor så som skatt, utdelningar, förvärv med mera. Vidare innefattar ett övergripande ansvar för koncernens rapporteringsprocess samt årsredovisningar. Du kommer dessutom supporterar koncernens alla bolag i redovisningsfrågor och direktrapportera till VD.


Dina arbetsuppgifter kommer innefatta:

  • Månads och kvartalsbokslut
  • Rapportering till styrelse
  • Kvartalsrapport
  • Hands-on/operativt koncernredovisning
  • Kvalitetssäkra skatteberäkningar och deklarationer
  • Vara behjälplig vid revision, ha kontakt med revisor
  • Hantering av finansiering, rapporterar till banker.


Du bör ha 7 års erfarenhet som erfaren ekonom/ekonomichef. Du kommer att arbeta operativt med koncernredovisning och ansvarar för att följa upp moderbolagets kreditrisker, ränterisker och likviditetsrisker.


Start: Augusti 

Placering: Stockholm 

Det kan eventuellt bli aktuellt med överrekrytering till kund om allting fungerar bra