IT-infrstraktur

11834
1 Sep, 2024 to 31 Dec, 2024
Örebro (Onsite)

Avropet avser en (1) konsult som ska arbeta med IT-infrastruktur.


Drift och förvaltning av kundens nuvarande lagrings- och backup-miljö som består av Netapp samt etablering av nya lagrings- och backupmiljöer baserat på Dell-produkter. I uppdraget ingår att hantera driftfrågor, ärendehantering, dagliga rutiner och arbeta med förvaltning av miljön.


Konsulten ska vara tillgänglig för intervju. Intervjuer sker löpande veckan/veckorna efter sista anbudsdag och sker fysiskt på kundens kontor i Örebro alt digitalt, enligt ö.k.


Sista svarsdatum: 2024-08-05

Start-slut + option: 2024-09-01 – 2024-12-31 + option: 6 månader

Stationeringsort: Kontoret i Örebro är huvudarbetsplats som regel, arbete på distans kan till viss del accepteras under avtalsperioden, dialog kring detta sker under avtalsperioden.

Omfattning: 50%


Ska-krav


-Kompetensnivå 3 (4–8 år).

-Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av arbete med lagrings och backuplösningar i medelstora till stora datacenter.

-Konsulten ska obehindrat kunna tala och skriva svenska.

-Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet inom Datalagring och Dataskydd:

*Block-, fil- och objektlagring.

*Snapshot teknologi.

*Retention, RPO/RTO.

Bör-krav

-Kunskap och erfarenhet inom drift för Datalagring – NetApp, SAN/vCenter.

-Kunskap och erfarenhet inom drift för dataskydd.

-Kunskap och erfarenhet inom drift för Skriptning – PowerShell.

-Kunskap och erfarenhet inom drift för Datahallar – UPS, reservkraft, kyla mm.

-Kunskap och erfarenhet inom drift för Närhetsprincipen.

-Ange angiven konsults placeringsort/hemort (därifrån offererad konsult kommer att pendla från).


Återkom till oss senast 5/8 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen,

Nexer