Arkivarie

11833
12 Aug, 2024 to 11 Feb, 2025
Solna (50% remote)

Uppdragsbeskrivning


Avropet avser en (1) konsult på mellannivå.


Utveckling av e-arkiv och lagringsplattformen och är initiativ som i dagsläget är prioriterade i portföljen Ledning och stöd. Under en begränsad tid behöver enheten informationsförvaltning stärka upp med arkivariekompetens inom området.


Sektionen är just nu inne i en intensiv period där arkivarie/it-arkivariekompetens behövs i arbetet med en ny klassificeringsstruktur, omarbetning av informationshanteringsplanen, bistå i IT-utveckling med kravställning på nya system och gallringsutredningar.


Sista svarsdatum: 2024-08-01

Start-slut + option: 2024-08-12 – 2025-02-11 + option: 6 månader

Stationeringsort: Solna. Distansarbete upp till 50% av arbetstiden räknat över ett år kan accepteras efter överenskommelse med ansvarig chef.

Omfattning: 100%

Ska-krav


Mellannivå

-Minst fem års erfarenhet av att ha arbetat som konsult inom verksamhets- och organisationsutveckling.

-Ansvarat för konsultuppdrag inom området verksamhets- och organisationsutveckling.

-Erfarenhet av att aktivt delta i förändringsarbete.

-Erfarenhet av projektledning.

-Erfarenhet av självständigt konsultarbete.

-Relevant akademisk utbildning.

-Erfarenhet av arbete inom området informationshantering.

-Dokumenterad utbildning i arkivvetenskap.

-Dokumenterat arbete med e-arkiv eller mellanlager, gallringsutredningar och arkivredovisning.

-Konsulten ska kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift.


Bör-krav


-Informationshantering inom statlig verksamhet.

-Arbete med klassificeringsstrukturer och informationshanteringsplaner.

-Att leda och driva arbetsgrupper till resultat bland annat genom intervjuer och workshops (digitala som fysiska).

-Digitala systemlösningar för lagring av information.

Återkom till oss senast 1/8 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen, QFortis