IT-Infrastruktur

11823
1 Sep, 2024 to 31 Dec, 2024
Örebro (Onsite)

Drift och förvaltning av kundens nuvarande lagrings- och backup-miljö som består av Netapp samt etablering av nya lagrings- och backupmiljöer baserat på Dell-produkter. I uppdraget ingår att hantera driftfrågor, ärendehantering, dagliga rutiner och arbeta med förvaltning av miljön.


KRAV PÅ KONSULTEN:

SKA-krav:

Konsulten ska uppfylla krav för rollen enligt nivå 4.

 • Kunskap – Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området.
 • Erfarenhet – Har flerårig erfarenhet (normalt 9–12 år) från komplexa uppdrag inom aktuellt område, och har genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
 • Ledning – Jobbar självständigt, kan leda och utveckla kollegor inom området
 • Självständighet – Mycket stor.

Konsulten ska uppfylla krav för rollen enligt nivå 3.

 • Kunskap –hög kompetens inom området
 • Erfarenhet – 4 - 8 år som konsult inom aktuellt område.
 • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
 • Självständighet – kan arbeta självständigt


 • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av arbete med lagrings och backuplösningar i medelstora till stora datacenter.
 • Konsulten ska obehindrat kunna tala och skriva svenska.
 • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet inom Datalagring och Dataskydd:

Block-, fil- och objektlagring

Snapshot teknologi

Retention, RPO/RTO

BÖR-krav:

 • Konsulten bör ha följande kompetenser som behövs i rollen:-
 • Datalagring – NetApp, SAN/vCenter
 • Dataskydd
 • Skriptning – PowerShell
 • Datahallar – UPS, reservkraft, kyla mm
 • Tidigare jobbat inom en statlig myndighet
 • Närhetsprincipen

 

INTERVJU

Intervjuer kan komma att genomföras med de konsulter som enligt bifogat CV uppfyller kraven. Utvärdering kan även ske enbart utifrån det som framgår i bifogat CV med eventuellt kompletterande skriftliga intervjufrågor. Kunden kommer att göra en samlad bedömning av, som uppfattar det, samtliga krav såsom konsultens förmåga att utföra uppdraget/arbetsuppgifterna samt förmåga att inge förtroende.


SVARSSÄTT

Vänligen inkom med er intresseanmälan CV för föreslagen konsult som uppfyller kraven samt redogörelse för respektive krav i bifogat dokument.


Vi presenterar löpande. Om du är intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

 

Tveka inte att höra av er om ni har frågor!