Systemförvaltning, nivå 2 - Gavlefastigheter Gävle kommun AB - 14860

11819
29 Aug, 2024 to 29 Jan, 2025
Gävle (Onsite)

TO DO

- CV på svenska i word-format

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENS - JA KRÄVS!!

ROLL: Systemförvaltning, nivå 2

Startdatum: 2024-08-29

Slutdatum: 2025-01-29

OPTION: 2025-04-29

STATIONERINGSORT: Gävle

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 80-100%


BESKRIVNING:

Uppdraget avser att täcka upp under tiden en ersättningsrekrytering är på plats.


Vi söker en systemadministratör/systemförvaltare för Unit4, vårt planerings, analys och projektstyrningssystem Insikt samt vårt verktyg för e-signering.


Här arbetar du i gränslandet mellan ekonomi / ekonomiprocesser och våra verksamheter och våra systemleverantörer. Du är organisationens tekniska expertstöd med god förståelse för och inblick i hur ekonomi/affärssystemet är uppsatt, dess integrationer och arbetsprocesser. Du säkerställer uppdaterade och aktuella rutiner och processer samt ombesörjer att organisationen avspeglas korrekt i systemen. Vidare administrerar du behörigheter och användare.


Du koordinerar uppdateringar och deltar i och samordnar tester med berörda inom organisationen. Arbetet sker i nära samarbete med användare, andra system- och processpecialister samt IT driften hos Gävle kommun. Vidare är du kontaktperson mot våra systemleverantörer för felanmälningar och i förekommande fall utvecklingsfrågor.


Du arbetar med systemanalys och förbättring och analyserar systemets prestanda i syfte att identifiera områden för förbättring. Det kan innebära att utföra systemutvärderingar, processkartläggning, analysera data och användarfeedback för att föreslå och implementera förbättringar i systemet för att möta organisationens behov och öka effektiviteten.


Rollen innebär även att ha en supporterande roll mot slutanvändare, arbeta för att dessa har rätt kompetens och planera för eventuella utbildningsinsatser. Konsulten tillhör organisatoriskt sett bolagets It och digitaliseringsavdelning och rapporterar löpande till bolagets ekonomichef.SKA-KRAV:

1. Relevant utbildning eller motsvarande kombinerat med erfarenhet inom offererat område. För oss innebär det att konsulten gärna har högskoleutbildning eller liknande inom relevant område och erfarenhet från Agresso/UWB eller motsvarande system.

2. Vi söker en strukturerad, noggrann och pedagogisk person med god kommunikationsförmåga och förmågan att leda och planera sitt arbete för att uppnå mål och resultat.

3. Vi värdesätter konsultens förmåga att snabbt anpassa dig till nya situationer och lösa problem med ett kundorienterat förhållningssätt.

4. Erfarenhet från systemadministration eller verksamhetsnära systemförvaltning, kopplat till ekonomi/affärssystem dess olika moduler och funktionalitet är viktiga i rollen.

5. För att du ska trivas hos oss ser vi att du är serviceinriktad och noggrann. Du är en lagspelare som gillar att jobba i grupp. Du har en pedagogisk förmåga som gör det lätt för dig att kommunicera med människor och förklara ibland komplexa samband på ett enkelt och ödmjukt sätt.

6. Kunskap - Relevant utbildning eller motsvarande och hög kompetens inom offererat område.

Erfarenhet - Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har utfört minst tre uppdrag inom offererat område.

Ledning - Tar eget ansvar för delområdet och kan om relevant för rollen/uppdraget arbetsleda mindre grupper

Självständighet - Kan arbeta självständigt.

7. Den erbjudna konsulten ska ha minst två (2) referenser från de senaste tre (3) åren och från ett liknande uppdrag som motsvarar kraven i detta avrop. Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta i en större organisation.


BÖR-KRAV:

1. Erfarenhet av systemförvaltning inom och användarnära support kopplat till en ekonomifunktion

2. Felsökning och i vissa fall agera problem manager

3. Erfarenhet av redovisning och eller reskontra

4. Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhetssystem och säkerställa fungerande integrationer som stöttar effektiva processer.

5. Konsulten bör finnas tillgänglig för start av uppdrag 2024-08-29