Projektledare payroll migration

11795
26 Aug, 2024 to 31 Dec, 2024
Luleå (Onsite)

Uppdragets syfte

Koordinera kundens insatser gentemot Unit4s migrering av on-prem Agresso Lönesystemet för SE och NO till Unit4 SaaS molntjänst samt agera motpart till Unit4s projektledare. Säkerställa att integrationer mellan systemen funkar efter eventuella anpassningar pga. migreringen.


Uppdragstagarens uppgifter

  • Ansvara över projektets tidplan, budget och resurser. Planera i god tid och se till att rätt personer deltar i projektet, så att alla får information. Hjälpa till med kravställningen mot leverantören så man får maximal nytta av systemet. Tydlighet vad varje projektdeltagares roll och uppgift är så alla vet vad som förväntas av en. Kunna ställa krav på leverantören så att projektet får de resurser och tid man behöver för att kunna driftsätta projektet i tid samt kräva tydliga underlag från leverantören vad som ingår.
  • Agera som Testledare i den mån som krävs för att hjälpa Löneteamet lyckas med UAT inför produktionssättningen.
  • Projektleda även tekniska resurserna som är med i projektet och säkerställa sign-off på att integ-rationerna funkar, samt har testats gedigen.


Rapportering

Rapportering löpande till kundens interna styrgrupp som behöver tillsättas och den innefattar representanter med budgetansvar inom avdelningarna Business Support och Business Tech.


Tillträde och åtkomst

  • Vecka 35 eller 36 på heltid för ca 4 månader.
  • Första veckan kommer leverantören bjuda in till ett Kick-Off möte där man ska prata övergri-pande plan, samt alternativ på Plan A eller B.
  • Plan A = go-live i november 2024
  • Plan B = go-live i februari 2025


Särskilda regler

Placering I Luleå.