5 st IT-supporttekniker, nivå 3 till Regionservice Servicecenter - Region Örebro Län (ADDA) - 24RS5906

11765
26 Aug, 2024 to 22 Sep, 2024
Örebro (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

ROLL: IT-supporttekniker till Regionservice Servicecenter

Startdatum: 2024-08-26

Slutdatum: 2024-11-22

OPTION:

STATIONERINGSORT: Uppdraget genomförs fysiskt i Region Örebro läns lokaler

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING: Servicecenter är Region Örebro läns interna supportfunktion som bland annat ger support på ITfrågor. IT-supporten, som utgör en andra linjes support i Servicecentret, hanterar felanmälningar, beställningar och frågor från alla verksamheter inom regionen. Arbetet innebär i första hand att hjälpa våra kunder via telefon och fjärrstyrning men kan även innefattar att ta emot och hjälpa besökare till Servicecentret. Vid införandet av nytt vårdinformationsstöd för hälso- och sjukvården behöver vi tillfälligt förstärka vår ordinarie support med IT-tekniker.


Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma

• Felsöka och åtgärda datorer (Win 10), applikationer och kringutrustning.

• Utreda om ett fel kan härledas till en infrastrukturkomponent (t.ex. lagring/server/nätverk) eller

annan funktionalitet, kunna beskriva ärendet och eskalera till rätt gruppering.

• Installera programvaror och tilldela behörigheter i Active Directory samt konfigurera användare/

funktioner i Exchange

• Konfigurera och felsöka mobila enheter (Android och iPhone)

• Guida och stötta användare.Det är möjligt att lämna anbud på en eller flera konsulter.


SKA-KRAV:

1. Ha minst gymnasial utbildning med inriktning mot IT eller

motsvarande kunskaper som Region Örebro län bedömer likvärdiga

2. Ha tidigare ha minst 1 års erfarenhet av att arbeta i en

supportfunktion med inriktning mot IT.

3. Ha vana att ge support via telefon och fjärrstyrning

4. Ha goda kunskaper inom Windows 10, nätverk och kringutrustning som t.ex. skrivare i företagsmiljö.

5. Ha kunskap om Office 365 och Teams.

6. Trivas med kundkontakter, vara serviceinriktad och kunna ge ett

professionellt bemötande till våra användare

7. Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

BÖR-KRAV: