Utbildningsförvaltningen: Utveckling och förvaltning Wordpress Skoogle

12188
1 Aug, 2024 to 7 Mar, 2025
Göteborg (100% remote)

Utbildningsförvaltningen efterfrågar en leverantör som kan utveckla och förvalta den Wordpress-site, www.skoogle.nu som används i skolornas marknadsföring. Målgruppen är presumtiva elever.


Svar till Fujitsu

•CV på svenska för konsult som erbjuds

• Önskat timpris för konsult nivå 3. Angivet timpris innefattar samtliga med uppdraget förenade kostnader

• Kortfattad företagsbeskrivning som visar att leverantören har en förmåga som motsvarar kundens behov med tillräckliga resurser för att kunna utföra uppdraget.

• Kortfattad beskrivning av hur uppdragen ska genomföras (metod och tillvägagångssätt) med utgångspunkt i tidplan, metod, personella resurser. (max en A4)

• Två referenser från tidigare uppdrag. Referensuppdragen ska innehålla beskrivning av respektive uppdrag (syfte, mål, målgrupp, metod och resultat) samt kontaktuppgifter till referenspersoner hos uppdragsgivaren. Referensuppdragen ska vara avslutade efter 2019-12-31.

Max ett av referensuppdagen kan vara pågående


Krav för uppdraget

• Kompetensnivå 3 enligt ramavtal (Uppnås normalt efter 4-8 år inom rollen)

• Leverantören ska tillse att utvecklings- och förvaltningsarbetet sker i enlighet med kvalitetssäkrade processer och att rätt format och standarder används.


Beskrivning av uppdraget

• Underhåll av Wordpress-siten, tillhörande teman, bloggar och plug-ins

• Utveckla funktionalitet på beställning av kunden

• Testning och driftsättning av funktioner som utvecklats i samråd med kunden

• Säkerställa teknisk tillgänglighet gällande kodstandard osv.

• Rättning av buggar

• Enklare support

• Rådgivning till kunden

• Underhålla och/eller ta fram dokumentation av Skoogle och de ingående komponenterna

• Proaktivt bidra med förslag som förbättrar tjänsten.

• Tillhandahålla ärenderegistreringsfunktionalitet där de centrala kommunikatörerna kan anmäla buggar och önskemål om mindre korrigeringar av funktionalitet samt få återkoppling på inrapporterade ärenden

• En gång i månaden ha möte med kunden (digitalt eller fysiskt) för avstämningar angående önskad utveckling och uppföljning av bugghantering

• Samarbeta med fullservicebyrån


Omfattning

Uppdragets omfattning uppskattas till ca 50 timmar på årsbasis.

Uppdragets omfattning varierar över uppdragstiden och planeras kontinuerligt mellan kund och konsult.


Tidsperiod

2024-08-01 till 2025-03-07

Kunden har option på att förlänga tidsperioden för avropsavtalet med maximalt 12 månader


Villkor

Leverantören är bunden av sitt anbud 2 månader efter sista anbudsdag.

Villkoren för uppdraget kommer att vara grundade på Fujitsus ramavtal med Göteborgs Stad avseende Konsulter IT Data B - Systemutveckling och Förvaltning