Lösningsarkitekt till Norrköping

11275
1 Jul, 2024 to 30 Jun, 2025
Norrköping (20% remote)

Roll: Lösningsarkitekt

Kompetensnivå: 4

Period: 2024-07-01 – 2025-06-30, option 12 månader

Omfattning: 100 % av en heltidstjänst (1 700 – 3 400 timmar)

Placeringsort: Norrköping

Distans: upp till 20 % eller en dag i veckan enligt överenskommelse.

Säkerhetsklassat uppdrag: nej

Krav på svenska: ja

Referenskrav: 2 Referensuppdrag enligt bifogad mall

Intervju: eventuell intervju

Svara snarast men senast: 2024-05-21

Konsulten ska ha:

• Relevant akademisk utbildning inom IT-området, exempelvis systemvetenskap, datavetenskap

• Minst fem (5) års arbete som lösningsarkitekt, eller roll som Sjöfartsverket bedömer likvärdig. Med likvärdig roll avses andra typer av arkitektroller eller roller där arbetsuppgifterna kan räknas som arkitektuppgifter.

• Flera års erfarenhet inom IT-säkerhetsområdet

• Minst ett (1) års erfarenhet av arkitekturarbete med systemlösning inom säkerhetskänslig verksamhet

• Erfarenhet av att genomföra arbete med informationssäkerhetsanalyser

• Kompetens om EU-direktivet för Öppna data Kompetens och erfarenhet av arkitekturarbete inom GIS och specifikt ESRI plattformen

• Minst fem (5) års erfarenhet av att leda tekniska projekt/uppdrag

• Erfarenhet av arbete med att ta fram lösningar som baseras på både standardprodukter och egenutvecklade lösningar

• Tre (3) års erfarenhet av teambaserat arbete med agila metoder

• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift


Konsulten bör ha/meriterande kompetenser:

• Kunskap inom IT-infrastrukturområdet.

• Erfarenhet av och förmåga att samarbeta och att kunna förstå och att omsätta verksamhetsbehov till krav och implementation i kloka systemstöd. Med "kloka systemstöd" avses systemstöd som är designade så att de hänger ihop med arbetsprocesser och flöden samt är enkla för användare att använda.

• Erfarenhet av att arbeta med strategiska arkitektoniska analyser.Är ni intresserade så kontakta mig med:

*CV där erfarenhet framgår

*Referensuppdrag (enligt bifogad mall)

*Ifylld kravuppfyllnad (Dokument bifogat i annons)

OBS! En korrekt ifylld kravmatris är en förutsättning för att ni ska kunna utvärderas som kandidat.