IAM projektledare Nivå 4

11272
27 May, 2024 to 31 Dec, 2024
Solna (40% remote)

Uppdragsbenämning: Projektledare IAM - Skapa en gemensam identitets- och åtkomsthantering hos vår kund


Beskrivning av konsultens arbetsuppgifter:

 • Projektleda arbetet för kundens IAM projekt. Det övergripande scopet är att införa grundläggande processer, rutiner och systemstöd för samtliga anställda, linjekonsulter och resurskonsulters identiteter. Samt för systemkonton, administrativa konton och resurskonton mellan system & lösningar.


Omfattningen för projektet 2024 består av nedan punkter:

 • Ett enklare och delvis automatiserat sätt få tillgång till relevant roll och behörighet i SAP
 • Icke anställda har en kontrollerad livcykelhantering
 • Totalt 88% av alla medarbetare har en digital identitet i IDA
 • Regelverk hur behörigheter ska sättas upp i AD, hur de ska godkännas och ett nytt gränssnitt för beställning av behörigheter med attestflöde för anslutna applikationer
 • Att vara kundens sammanhållade kraft inom Identities och åtkomsthantering. Etablera de samarbeten och den styrning som krävs för att säkerställa ett framgångsrikt projekt. Utföra de analyser som behövs för att kunna göra viktiga vägval och tidsboxa olika aktiviteter.
 • Arbetet består av att säkerställa scopet, definiera och följa upp aktiviteter, tidsplan samt säkerställa att projektet har rätt bemanning.
 • Förändringsledning ingår som en del av arbetsuppgifterna, identifiera och jobba med projektets intressenter, säkerställa utbildning och kommunikation kring projektets leveranser.
 • Vara rådgivare till kundens inom området identitets och åtkomsthantering.
 • Hjälpa till att lämna över och etablera vår nystartade förvaltningsorganisation.


Kompetens:

 • Dokumenterad erfarenhet att driva och leda komplexa projekt på stora företag. Önskvärt att ha en projektledarcertifiering.
 • Kunskap och förståelse om vad en implementering av ett IAM system innebär.
 • Ha jobbat inom och ha god förståelse av området identitets och åtkomsthantering.
 • Vara en god och tydlig kommunikatör mot olika målgrupper och ha stor vana av att hantera olika intressenter
 • Ha hög problemlösningsförmåga och vara mycket lösningsorienterad
 • Vara nytänkande med kapacitet att utveckla och/eller utreda olikartade och sammansatta problem.
 • Ha god och bred erfarenhet från IT arbete inom detaljhandel.
 • Ha erfarenhet av att arbeta i en miljö där IT-leveransen är outsourcad och där en stor del av arbetet bedrivs tillsammans med outsourcingpartners.
 • Ha erfarenhet av arbete inom IT miljöer med stora transaktionsmängder och höga volymer.

Erfarenhet av följande tekniker och plattformar:

 • Omada eller liknande IAM system
 • Microsoft AD
 • SAP

Personliga egenskaper:

 • Ha hög samarbetsförmåga och förmåga att fatta snabba beslut.
 • Ha förmågan att snabbt skifta mellan högt och lågt samt hantera många öppna frågor samtidigt.
 • Gilla att säkerställa
 • Ha mycket god förmåga att omsätta strategier, riktlinjer och planer till operativt genomförande.
 • Vara förändringsbenägen och öppen för nya lösningar.
 • Vara mycket drivande, med ett stort engagemang. Även tycka om att arbeta med uppgifter som återupprepar sig i sin karaktär inom ett projekt.
 • Ha mycket god strategisk och analytisk förmåga.
 • Vara tydlig i kommunikation och mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift både på engelska och svenska