Lösningsarkitekt

11268
1 Jul, 2024 to 30 Jun, 2025
Norrköping (Onsite)

Uppdragsbeskrivning

Sjöfartsverket har behov av en (1) Lösningsarkitekt inom området lösningsarkitektur till arbete inom domänerna Sjötrafikinformation, Sjögeografi och Teknik för sjöfart. Konsulten kommer arbeta med de högst prioriterade leveranserna inom dessa tre viktiga verksamhetsdomäner. Det kan innebära att delta i stora nya uppdrag, men även arbeta med livscykelhantering och analys av befintliga system. Ett stort uppdrag som är aktuellt är realisering av Öppna data-direktivet.


Konsulten kommer primärt att arbetsledas av enhetens chef och enhetens tjänsteansvariga.


Som Lösningsarkitekt är man en intern nyckelspelare som stöttar verksamheten med expertkunskap rörande lösningsdesign, lösningsprinciper och systemmässiga beslut och vägval. Lösningsarkitekten samarbetar med, och delar med sig av kunskap och erfarenheter till, leveransteamen och andra lösningsarkitekter på avdelningen och har det övergripande ansvaret att säkerställa att Sjöfartsverkets lösningar blir robusta, stödjer Sjöfartsverkets affärsprocesser och är förnuftigt designad för framtida vidareutveckling. Även att genomföra livscykelanalyser och strategiska arkitektoniska analyser ingår.


Innan tilldelning av uppdrag kan intervju komma att hållas med offererade konsulter, för att verifiera att kraven uppfylls. Offererade konsulter ska vara tillgänglig för intervju via Skype under eftermiddagen 2024-05-29.

Ska-krav

- Minst kompetensnivå 4 (9-12 år).

- Relevant akademisk utbillödning inom IT-området, exempelvis systemvetenskap, datavetenskap.

- Minst fem (5) års arbete som lösningsarkitekt, eller roll som Sjöfartsverket bedömer likvärdig. Med likvärdig roll avses andra typer av arkitektroller eller roller där arbetsuppgifterna kan räknas som arkitektuppgifter.

- Flera års erfarenhet inom IT-säkerhetsområdet.

- Minst ett (1) års erfarenhet av arkitekturarbete med systemlösning inom säkerhetskänslig verksamhet.

- Erfarenhet av att genomföra arbete med informationssäkerhetsanalyser.

- Kompetens om EU-direktivet för Öppna data.

- Kompetens och erfarenhet av arkitekturarbete inom GIS och specifikt ESRI-plattformen.

- Minst fem (5) års erfarenhet av att leda tekniska projekt/uppdrag.

- Erfarenhet av arbete med att ta fram lösningar som baseras på både standardprodukter och egenutvecklade lösningar.

- Tre (3) års erfarenhet av teambaserat arbete med agila metoder.

- Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Bör-krav

- Kunskap inom IT-infrastrukturområdet.

- Erfarenhet av och förmåga att samarbeta och att kunna förstå och att omsätta verksamhetsbehov till krav och implementation i kloka systemstöd. Med "kloka systemstöd" avses systemstöd som är designade så att de hänger ihop med arbetsprocesser och flöden samt är enkla för användare att använda.

- Erfarenhet av att arbeta med strategiska arkitektoniska analyser.


Referensuppdrag


För att säkerställa att Konsulten har resurser och branscherfarenhet inom efterfrågat område ska referensuppdrag lämnas.


- Konsulten ska ha erfarenhet av liknande uppdrag av motsvarande art och omfattning och där leveransen, enligt tidigare uppdragsgivare, bekräftas ha skett kontraktsenligt och tillfredsställande.

- Referenser ska anges från två (2) liknande uppdrag, som utförts under de senaste tre (3) åren på liknande objekt såsom: Lösningsarkitekt.

- I de fall konsulten innehar tidigare eller pågående uppdrag av motsvarande art och omfattning där Sjöfartsverket är beställare, ska minst ett av de redovisade referensuppdragen avse ett sådant uppdrag.

- Ange kontaktuppgifter.

- Beskriv referensuppdraget på så sätt att det tydligt framgår att det är likvärdigt med aktuellt upphandlingsföremål.


Kontakta

Elia Frank

elia.frank@castra.se