FKU konsult BRAVO, nivå 4-5 - Göteborgs universitet - nr 801 - Dnr: GU 2024/1224

11266
31 May, 2024 to 31 May, 2026
Göteborg (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV


ROLL: Systemutveckling&förvaltning, nivå 4-5

Startdatum: Omgående efter avtalstecknandet.

Slutdatum: 2026-05-31

OPTION: 2026-12-31

STATIONERINGSORT: Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse mellan köparen och leverantören.

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: Omfattning av arbetstid är uppskattningsvis upp till 20% av en heltid, men kan komma att ändras vid större projekt. Arbetstiden är förlagd på vardagar mellan 08–17 enligt köparens instruktioner. Resursåtgången totalt sett över hela avtalsperioden, inklusive förlängningsoption uppgår till maximalt 30% av en heltid det vill säga 1350 timmar.


BESKRIVNING:


Universitetet söker en resurs med kompetensnivå 4 eller 5 som har förmågan att fortsätta underhålla och utveckla Bravo med start snarast enligt överenskommelse. Utöver detta ska resursen även bidra med kompetensöverföring till av lärosätet utsedda personer. Omfattning av arbetstid är uppskattningsvis upp till 20% av en heltid, men kan komma att ändras vid större projekt. Arbetstiden är förlagd på vardagar mellan 08–17 enligt köparens instruktioner.


Vid större incidenter i Bravo som har stor påverkan på systemets funktionalitet eller om systemet riskerar ligga nere och ej vara tillgängligt längre än en arbetsvecka behöver resursen kunna ställa om och prioritera köparen, tills att systemet är åter i normal drift. I händelse av större incidenter som beskrivet tidigare, behöver resurs ha startat åtgärd inom fem arbetsdagar. För att underlätta anbudslämnandet så har vi gjort en närmare översyn över behovet kommande sex månader. Inom sex månader ser lärosätet endast förvaltning av systemet som ett tydligt behov. Detta innebär att inga större projekt eller andra större arbeten behöver utföras inom ramen för uppdraget. Tidsuppskattningen för detta uppgår till upp till ca tre timmar i veckan. Resursåtgången totalt sett över hela avtalsperioden, inklusive förlängningsoption uppgår till maximalt 30% av en heltid det vill säga 1350 timmar.


SKA-KRAV:


1. Programmering och utveckling inom C# i systemet Bravo.

2. Mycket god kännedom av Göteborgs universitets IT-miljö.

3. Kunskap om API integrationer med Xensam Xupervisor.

4. Resursen ska kompetensöverföra enligt lärosätets instruktioner

5. Leverantören ska ha ytterligare resurser med samma kunskap för att skapa en redundans i leveransen.

6. Offererad resurs ska rapportera utfört arbete enligt lärosätets instruktioner.

7. Leverantören ska acceptera lärosätets förslag till kontrakt (kontraktsutkastet).

8. CV på föreslagen resurs ska bifogas anbudet. Observera att erfarenhet/uppdrag i CV ska vara daterade med år och månad.

9. OBS! De uppdrag som anbudsgivaren anger som svar ska ha utförts inom de senaste fem (5) åren. Uppdrag med kort varaktighet (<4 veckor) räknas ej.