Systemutvecklare till Norrköping_50% distans

11261
15 Aug, 2024 to 14 Aug, 2025
Norrköping (50% remote)

Roll: Systemutvecklare

Kompetensnivå: 4

Period: 2024-08-15 – 2025-08-14, option 3 x 12 månader

Omfattning: 100 % av en heltidstjänst

Placeringsort: Norrköping

Distans: Upp till 50%, men efter överenskommelse med beställare

Säkerhetsklassat uppdrag: nej

Krav på svenska: ja

Referenskrav: ja, enligt bifogad mall

Intervju: eventuell intervju på plats i Norrköping, 31 maj eller 3 juni

Svara snarast men senast: 2024-05-21

Konsulten ska ha:

• vara tillgänglig för uppdragsstart senast den 15 augusti

• ha minst tre (3) års arbetserfarenhet av responsiv front-utveckling med JavaScript/TypeScript, HTML/CSS som håller hög kvalitet, dvs. är välskriven och underhållbar. Den sammanlagda arbetslivserfarenheten ska motsvara 100% av en heltidstjänst för den period som efterfrågas och inte vara äldre än 10 år.

• ha minst två (2) års arbetslivserfarenhet av backend-utveckling i Node.js med JavaScript och/eller Python med bibliotek som Django, FastAPI, Express eller liknande i samband med webbtjänstutveckling. Den sammanlagda arbetslivserfarenheten ska motsvara 100% av en heltidstjänst för den period som efterfrågas och inte vara äldre än 10 år.

• ha minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att skapa interaktiva och informativa användargränssnitt med React med komponenter för att exempelvis rendera diagram, kartor och tabeller. Den sammanlagda arbetslivserfarenheten ska motsvara 100% av en heltidstjänst för den period som efterfrågas och inte vara äldre än 5 år.

• obehindrat behärska svenska flytande i både tal och skrift, samt ha goda kunskaper såväl muntligt som skriftligt i engelska.


Konsulten bör ha/meriterande kompetenser:

• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att bygga och underhålla serverkod i programmeringsspråket Java samt hantera databaser och systemintegration. Den sammanlagda arbetslivserfarenheten ska motsvara 100% av en heltidstjänst för den period som efterfrågas och inte vara äldre än 10 år.

• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att utveckla webbtjänster i Python med hjälp av Django-ramverket och/eller att bygga moderna REST API:er med FastAPI. Den sammanlagda arbetslivserfarenheten ska motsvara 100% av en heltidstjänst för den period som efterfrågas och inte vara äldre än 10 år.

• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet och god förståelse för att skapa och hantera databaser med PostgreSQL. Den sammanlagda arbetslivserfarenheten ska motsvara 100% av en heltidstjänst för den period som efterfrågas och inte vara äldre än 10 år.

• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet och god kännedom om att kvalitetssäkra kod med olika verktyg som automatiserade tester i samband med systemutveckling. Konsulten ska ha god förmåga att skriva tydlig, lättförståelig kod, med en väldokumenterad kodbas.

• arbetslivserfarenhet och god kännedom av UI/UX (användargränssnitt och användarupplevelse) dvs. ha förmågan att skapa användarvänliga och intuitiva gränssnitt som förenklar navigation och interaktion med webbplatsen, gärna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.


Är ni intresserade så kontakta mig med:

*CV där erfarenhet framgår

*Referensuppdrag (enligt bifogad mall)

*Ifylld kravuppfyllnad (Dokument bifogat i annons)

OBS! En korrekt ifylld kravmatris är en förutsättning för att ni ska kunna utvärderas som kandidat.