Systemutvecklare till Stockholm_60% distans

11257
31 May, 2024 to 31 Dec, 2024
Stockholm (60% remote)

Roll: Systemutvecklare

Kompetensnivå: 3

Period: omgående – 2024-12-31, option 12 månader

Omfattning: 100 %

Placeringsort: Stockholm

Distans: Upp till 60% distans, Minst (2) dagar i veckan på kontoret i Stockholm

Säkerhetsklassat uppdrag: nej

Krav på svenska: ja

Antal konsulter: 1

Svara snarast men senast: 2024-05-22

Konsulten ska ha:

• Minst aktivt deltagit i en teknisk utvecklarroll i ett (1) projekt där data har integrerats i ett datalager och presenterats som statistik för slutanvändare.

• Minst tre (3) års erfarenhet av att utveckla lösningar för integration av data till datalager.

• Minst två (2) års erfarenhet av att använda integrationsverktyget sqlserver integration services (SSIS)

• Minst tre (3) års erfarenhet av att utveckla lösningar som visualiserar statistik för icke-tekniska användare.

• Minst två (2) år erfarenhet av att utveckla i desktopversionen av presentation verktyget PowerBI.

• Minst två (2) år erfarenhet av att utveckla mått för PowerBI i kodspråket DAGS

• Erfarenhet av sqlserver analysis services


Är ni intresserade så kontakta mig med:

*CV där erfarenhet framgår

*Ifylld kravuppfyllnad (Dokument bifogat i annons)

OBS! En korrekt ifylld kravmatris är en förutsättning för att ni ska kunna utvärderas som kandidat.