ID 11946 - Systemutvecklare Java nivå 4, hybrid (Kammarkollegiet Af-2024/0034 7686)

Af-2024/0034 7686
22 Apr, 2024 to 21 Jun, 2024
Solna (49% remote)

Vår kund Arbetsförmedlingen söker just nu efter en Systemutvecklare med kravkompetensnivå 4 .

Detta är en förfrågan från Fujitsus ramavtal via Kammarkollegiet ´Programvaror&Tjänster – Systemutveckling´ med Dnr 23.3-2651-2022.Uppdragsbeskrivning

Inom Arbetsförmedlingens IT-avdelning drivs ett större förändringsarbete med att transformera dagens IT-lösningar för att bättre stödja ett modernt och enhetligt arbetssätt och ge en hög

användarupplevelse.

Vid detta avrop har vi behov av att ta in konsultstöd i form av en kunnig och erfaren systemutvecklare i Java. Konsulten ska utveckla och implementera funktionalitet för IT-stöd baserat

på behov hos användarna.

Utvecklaren ska medverka självständigt i ett team och bidra till ett agilt arbetssätt tillsammans med produktägare och användare.


Uppdraget omfattar framtagande av nytt ärendeflöde i Arbetsförmedlingens befintliga systemstöd ABS. Detta system är egenbyggt i Java 8 och Angular JS.

Leveransresultat är ett komplett ärendeflöde levererat och färdigt för release inom uppdragets två månader.


Introduktion av resursen sker i samråd och i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.Placering

Solna med möjlighet til distansarbete upp till 49%Krav på kompetensnivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll.

Erfarenhet – har utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt efter 9–12 år inom aktuell roll. Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.

Självständighet – mycket stor. En konsult på nivå 4 motsvarar att vara på i princip högsta nivå sett till kunskap och erfarenhet etc. Arbete inom en viss roll eller inom ett visst kompetensområde i mer än 12 år innebär inte per automatik att en Konsult uppnår en högre nivå.Startdatum: 2024-04-22 gärna tidigare

Slutdatum: 2024-06-21 eller 2 månader från start

Omfattning är 100% (får ej överstiga 400h)Ska-krav

• Minst 6 års erfarenhet av java-utveckling.

• Erfarenhet av processmotorer som bas i produktutveckling

• Tekniker (backend) som krävs är: MVC, Windows, Java EE, SQL, REST/SOAP, JPA, JBoss/Wildfly, ActiveMQ, Oracle DB, Maven, JUnit, Linux, Jira, Jenkins, och Git, ORM

• Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD).

• Erfarenhet av integrationsplattformar

• Erfarenhet av Openshift - Docker och Kubernetes

• Test (enhetstest, funktionstest, testdriven utveckling, testautomatisering) t.ex. Cypress, Selenium

• Profilering (minimera flaskhalsar i koden), Prestandaoptimering, säkerhet (privacy by design), Loggning, Property-hantering samt Stabil drift, SCOM (konfigurera övervakning, automatisk

återstart)

• Obehindrat kunna kommunicera på svenska i både tal och skriftBör-krav

• Konsulten bör ha god kännedom om utveckling av system med rest/soap-integrationer.

• Konsulten bör ha Designkunskap (erfarenhet av mjukvaruarkitektur).

• Konsulten bör ha dokumenterad praktisk erfarenhet och omfattande kunskap av att jobba inom DevOps i stora och komplexa Unix/Linux-miljöer med många utvecklingsteam.

• Konsulten bör ha dokumenterad praktisk erfarenhet och omfattande kunskap av backendutveckling med Java EE version 8 eller senare.

• Konsulten bör ha erfarenhet av arbete/uppdrag i statlig myndighet.

• Konsulten bör ha erfarenhet av att ha systemdriftansvar.Bedömning och utvärdering av anbud

Tilldelningsgrund för avropet är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.Anbudet skall innehålla

- kandidatens CV i word-format där efterfrågad kompetens och erfarenhet tydligt framgår

- timpris

- ifylld kravmatris (se bifogat)Anbudet skall vara giltigt till 2024-05-22Arbetsförmedlingen kommer inte att teckna kontrakt med anbudsgivare som omfattas av sanktioner enligt Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr

833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (sanktionsförordningen 2022/576).